30 augusti 2015

Alla och ingen

I nedan länk beskriver LRF:s ordförande sin syn på dagens bondekris.
"Allas ansvar är ingens ansvar", blir min tolkning av texten...
Särskilt inte LRF:s...

Nåväl, nu är vi där vi är.
Vad är den verkligt stora skillnaden som utmärker Sverige?
Skattesystemet!
Skatten på låga inkomster.
I flera viktiga konkurrensländer är skatten på låga inkomster inget upp till så där drygt 100 000kr på ett år...
Ja, ända upp till 150 000kr...
Medan vi har över 50% skatt och "avgifter" från första månadslönen, som alla måste ha till sin dagliga konsumtion.... (Oavsett om man är företagare eller anställd.)
Det kräver dubbelt uttag ur driften...!! (Jordbruk är en av flera typiska låglöneområden i samhället)
Detta faktum tycks aldrig någon i svensk administration förstå.
Vare sig det är statlig eller halvstatlig (LRF) administration....

http://www.atl.nu/synpunkten/alla-m-ste-g-ra-sitt-i-mj-lkkrisen

29 augusti 2015

Outgrundliga äro ostens vägar

De mejeriprodukter som ökar i USA är ost och yoghurt.
I Sverige var ambitionen för tjugo år sedan att vi enbart skulle täcka konsumtionsmjölkens behov inom landet och resten skulle importeras.
Och så är det snart...

Problemet är att mjölkproducenterna inte insett detta...
Att deras produktion är antingen bulk/pulvermjölk eller konsumtionsmjölk...
Utan de tror att deras produktion är en högklassig vara...

http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/01/genetikens-mysterier.html

Normalt brukar man säga att det går åt 10 kilo mjölk till ett kilo ost...
Men det är inte riktigt sant, som ovan länk visar...
Det finns exempel på 20-25 kilo mjölk till ett kilo ost...
Av olika skäl. Främst då genetiska och utfodringsmässiga orsaker.

Det genetiska är redovisat i ovan länk, medan de utfodringsmässiga är mer okända..
Det tycks finnas tecken på att en hög produktion av mjölk per ko sänker förädlingsvärdet på mjölken...!?!
Ja, det känns som att mejeribranschen förvandlar sitt "vita guld" till vitt grus.....
En närmast värdelös produkt.
I ett sådant läge måste det nog till något annat än prat om det "svenska"..

http://www.atl.nu/lantbruk/svensk-ost-under-prispress

Man fokuserar på dravlet om kornas rapande och fisande.
Det är viktigare. Tydligen.

http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-foder-ska-ge-mindre-g-dsel

28 augusti 2015

Tål att upprepas


Sten-Arne Persson har lämnat en kommentar till inlägget "Skott i luften?":

Enligt EU:s FADN-statistik där Sveriges jordbruk de 15 första åren, från 1995 - 2009, visar att svenska bönder i genomsnitt hade 14,6 procents kostnadstäckning. Inget av de länder som 2009 hade varit medlemmar i EU 15 år, eller mer, hade sämre resultat än Sverige. Medeltalet i EU för dessa 15 länderna var under samma tid drygt 4 gånger bättre än den svenska kostnadstäckningen som var 14,6 procent. D.v.s. att intäkterna endast räckte till att täcka 14,6 procent av kostnaderna i det svenska jordbruket. Under dessa 15 år har de som påtalat det usla resultatet på LRF:s medlemsmöten fått höra av Bror och Syster Duktig att de som klagar på lönsamheten bara är dåliga företagare.

Undra på att representanter för högsta ledningen i LRF har beröringsskräck med EU:s statistik som bevisar att LRF-ledningens Bror och Syster Duktig stått och ljugit sina medlemmar rätt upp i ansiktet på sina möten under dessa 15 år fram till 2009.

Hur ser det ut nu då? Jo, 2011 hade Sverige 26 procents kostnadstäckning. År 2012 har kostnadstäckningen sjunkit till 21 procent, samtidigt som medeltalet i EU:s 27 länder ligger på 70 % och Ungern toppar med 165 procent. Med tanke på hur lönsamheten utvecklats sedan 2012, torde lönsamheten inte ha ökat 2013 - 2015 för våra bönder.

Denna jämförande statistik har presenterats i EU:s varje år som vi varit medlemmar i EU utan att svenska folket fått del av den. Alla andra länder i EU känner till hur usel lönsamhet vårt arma överbyråkratiserade lantbruk ståtar med trots en medlemskår i LRF på över 172 000 medlemmar för ett år sedan.

Det var ju ingen tillfällighet att den Björkska utredningen SOU 1997:167 sopades under mattan av alla inklusive LRF eftersom denna utrednings budskap var lika tydligt som EU:s FADN-statistik.

När ska LRF visa att de har någon verkstad och inte bara bondefördrivande propaganda och små jippon som LRF:s jämställdhetsakademi, i stället för att se till att det blir jämställdhet mellan EU:s medlemsländer vilket borde vara den primära uppgiften. Att dessutom kalla era kritiker för konspirationsteoretiker borde inte imponera på självständigt tänkande medborgare.

Finns det några länder som har ett sämre utbyte av EU:s jordbrukspolitik än Sverige? När ska Riksrevisionsverket och försvarsdepartementet börja intressera sig för vanvården av vårt jordbruk kopplat till vår försvarsförmåga?

Det är inte nya krediter som behövs i jordbruksnäringen. Det är bättre betalning för det som bönderna producerar och lägre kostnader som krävs tillsammans med rejäla grundavdrag på låga inkomster om Sveriges folk ska kunna konkurrera med sin omvärld.

http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/08/skott-i-luften.html?showComment=1440553645459


27 augusti 2015

Nu vågar man säga sanningen

För den som missade den franska analysen så kan man studera den här: http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/07/analys-av-mjolkmarknaden.html

För nu tycks det även gått upp för LRF-media....
http://www.atl.nu/lantbruk/ingen-svensk-g-rd-p-plus-med-dagens-mj-lkpriser

Förbereder man sina "medlemmar" för den hårda verkligheten?

26 augusti 2015

LRFs roll

Det korporativa samhället är litet speciellt. Det är egentligen en ganska sentida samhällskonstruktion. För jordbrukets del uppstod det den 10 juni 1932, då en enda organisation fick monopol på jordbrukets politiska förhandlingar med staten/makten.
Det som idag kallas LRF, Lantbrukarnas RiksFörbund. De organisationer som fanns utöver det nybildade "LRF" blev helt utan inflytande!

Att LRF varit avgörande för jordbrukets utveckling i Sverige, även idag, när allt är under omstöpning, är uppenbart. Bönderna blev kollektivanslutna till det som idag heter LRF.
Den vanliga berättelsen är att LRF är en folkrörelse där all kraften kom underifrån, från bönderna.
Men det är fel! Kraften kom från politiken. Och det var en borgerlig regering som skapade förutsättningarna....
Sossarna var kritiska mot den politiska och juridiska lösningen, men insåg att det skulle gå att utnyttja genom att ge LO ensamrätten för arbetarna...
Och så blev det.

1990 upphörde det korporativa systemet, officiellt. Men LRF insåg att det inte dög att berätta detta för medlemmarna utan har kallat LRF för att möjligt, utom just vad det är..
En tandlös tiger.
En "branschorganisation" utan inflytande. Som bara kan mygla sig fram på medlemmarnas bekostnad.

Fast nog var det egendomligt redan innan dess. Men det insåg inte jag. Under perioder där bönderna hade det uselt, men ändå så de kunde överleva, då var LRF tyst... Ty medlemsskapet var givet.
När bönderna hade det bra, som på 1970- talet, då var det ett väldigt liv på LRF. Kammen var styv... Och kraven var höga. För då kunde man klara sig själv, som bonde. Det var då ett alternativ att lämna LRF!

Men när bönderna har det riktigt uselt och byter jobb....
Då kommer desperationen fram inom organisationen. För medlemmarna inser att LRF är just en "tandlös tiger".

Är landsbygden och bönderna betjänta av denna organisation?
Det vore bättre att LRF inte fanns...
Som jag ser det.

http://www.lantbruk.com/lantbruk/dieselskatten-hojs-annu-mer-lrf-riktar-skarp-kritik-mot-skattepolitiken

25 augusti 2015

Skott i luften?

Hjälper detta, eller är det bara ett "skott i luften" av en organisation som är illa ute...?

http://www.gp.se/ekonomi/1.2810158-regeringen-svarar-pa-lrf-s-krav

http://mjölkupproret.se

http://www.lrf.se/formjolken

24 augusti 2015

Piska och morot

I de flesta verksamheter så används piska och morot.. Vilket är bäst?
I jordbruket är moroten helt borta!
Moroten är lönsamhet!
Var finns pengarna?
Ingen vill betala längre för jordbrukets produkter.
Jordbrukets del av konsumentpriset är idag 20% mot för tio år sedan 30%... (Inom EU)

Därför försöker man att piska fram produktionen...
Med allt fler regler och kontroller...
Går det?
Nej. Det går inte!

Kan man får fram produktionen med mindre piska utan morot?
Inte gärna....
Människan är inget djur som går att piska fram... (Utom i Nord-Korea..)

Så därför... Moroten, att veta att det lönar sig med att odla ekologiskt - utan andra krav än konsumentinsikt och fria överenskommelser mellan odlare/uppfödare och köpare/konsument (som förr) om villkoren - utan statliga piskor/kontroller (KRAV och riktade subventioner/"morötter") är den enda utvägen i ett demokratiskt och fritt samhälle.
Att föredra ett samhälle byggt på "piskor", som Nord-Korea gör att ingen produktion blir gjord...

http://sustainablefoodtrust.org/articles/balancing-interests-in-eu-regulation-of-organic-farming/

22 augusti 2015

Råttorna lämnar skeppet

Med erfarenheter från tidigare problem inom lantbrukskooperationen så måste man konstatera att ARLA-Sverige är illa ute...
http://familjejordbrukarna.blogspot.se/2015/08/slutet-for-arla.html

Och processen är i full gång.
http://www.lantbruk.com/lantbruk/arla-drabbas-av-ytterligare-avhopp-fran-ekogardar

21 augusti 2015

Robotnik!

Skrev den här lilla grejen för några år sedan. Med hjälp av det hemliga TTIP-avtalet går det kanske ännu snabbare åt det här hållet. På svensk politisk nivå ser jag inget som kan (ingen som vill) ändra på "utvecklingen" mot stupet. Our politicians are too stupid? 

HR

____________________________________________________

Skrivet 2005:

Det framtida jordbruket i Sverige - en trolig vision om vad som blir följden?
Om Sveriges, WTO:s, USA:s och Brasiliens jordbrukspolitiska målsättning fullföljs.

Datja-jordbruk - Självförsörjningsjordbruk

Små trädgårds - självförsörjningsjordbruk, utan politiska stödformer, där folk odlar, kanske tvingas odla för att överleva, "närproducerad" mat, främst för eget behov. Med överblick över hela kedjan - "från jord till bord" - till jord = verkligt kretslopp!

Det var en gång en rysk tsar som uppmuntrade ryssarna att satsa på datjor, vilket sedan kom sovjetmedborgarna till godo på grund av det enormt storskaliga jordbruk, i form av sov- och kolchoser, vilket introducerades efter ryska revolutionen. De stora lantbruken fungerade så bristfälligt att folk tvingades odla mycket av sitt basbehov av mat, rotfrukter, grönsaker och bär på sina datjor. De höll även husdjur en ko, en kalv, kaniner, höns, gäss, grisar, m.m.

Från "jord till bord till jord" - devisen för Sveriges påstådda ambition för jordbrukspolitiken i EU, som Sverige lanserade under ordförandeskapet 2001. Vilket skulle associera till "kretslopp", men där det sanna resultatet mer liknar en "kretsflopp"?

När sovjetsystemet föll samman 1989 var det till stor del datjasystemet och de värdefulla kunskaper, som det hade hållit vid liv, som gjorde att ryssarna kunde jobba vidare i åratal utan att få sina löner utbetalda. Ännu 2003 beräknade man att 60 miljoner av 150 miljoner ryssar, företrädesvis inkomstlösa medborgare och pensionsfria pensionärer, var beroende av att få sitt dagliga bröd  - från självförsörjningsjordbruken - Datjorna.

* Potemkinjordbruk - Kulissjordbruk

Icke livsmedelsproducerande jordbruk. Alltså inte jordbruk i traditionell mening utan jordbruk som har till uppgift att tillhandahålla s.k. "Kollektiva tjänster" - typ "öppna landskap". Verksamheter knutna till "upplevelseindustrin".

Den svenska politiska visionen av "framtidens livsmedelsproducerande lantbruk" är ett mot världsmarknaden oskyddat lantbruk. Ett första steg mot det målet togs med "avregleringsbeslutet" den 9 juni 1990. Visionens fullföljande omintetgjordes dock av EU-anslutningen, vilket istället förde in oss i ett regleringsraseri som vi aldrig tidigare skådat maken till i Sverige.

Men nu jobbas det även inom EU och WTO på förändringar i svensk riktning.I de kretsar som där bestämmer dagordningen är synen på jordbruk att det är "en industri bland andra industrier". "Det är inget särskilt med jordbruk". Livsmedel ska, precis som "andra varor", produceras på "marknadens villkor", d.v.s. där de "sammantagna komparativa fördelarna är som gynnsammast. Men Sverige lever i ett samhälle med övervägande komparativa nackdelar då vi lever i ett högkostnadssamhälle och därtill med klimatet emot oss liksom ytterligare ett flertal handikappande belastningar. inte minst politiskt konstruerade sådana. Och i ett samhälle där människorna är beredda att betala mer för förströelse och nöjen ("upplevelseindustri") än för livsmedel. På den marknaden" har ett svenskt livsmedelsproducerande jordbruk inte mycket att hämta.

* Potemkin, rysk furste och guvenör av Krim, som inför kejsarinnan Katarina II:s inspektionsresa till Krim 1787 byggde kulissbyar - tomma fasader - utefter hennes färdväg. För att få henne att tro att hans guvenörskap hade fått halvön att blomstra - Potemkinkulisser! 

** Robotnik-lantbruk - Slavlantbruk

De svenska lantbruk är nog ganska få, företrädesvis i delar av Skåne, vilka alltjämt kanske skulle kunna hävda sig som livsmedelsproducenter, efter en genomförd anpassning till en, i WTO-regi, till multinationella livsmedelsjättars fördel, "omreglerad" marknad. Det finns för övrigt ingen "avreglerad marknad", frågan är istället på vilkas uppdrag marknaden är reglerad. 

I dessa lantbruk kommer troligen "all känd teknik" ("ska användas", som det heter) att användas; konstgödsel, pesticider, hormoner, GMO och robotar. Lantarbetarna kommer att att jobba under en fordistisk företagsfilosofi. Troligen i multinationella livsmedelsjättars (TNC:s) tjänst. TINA _ There Is No Alternative?

** Robotnik = slav - på tjeckiska, ett slaviskt språk!  

Hans Röös


20 augusti 2015

Ryska familjejordbruk

Redan 2012 infördes ett program för att öka familjejordbrukets aktiviteter i Ryssland.
Att de stora agribolagen globalt ökade sin del av den totala världsmarknaden från runt 10% av all handel med jordbruksprodukter till numera 20% på dryga tio år skapade politiska reaktioner i Ryssland.
Som nu blivit uppmärksammade utomlands...

Hur skall vi i Sverige förhålla oss till denna utveckling?
Vi som alltid skuggat internationell jordbrukspolitik....
Fortsätta att gynna agribolagen (som Monsanto) eller tänka lokalt?

http://rbth.co.uk/business/2015/08/10/grants_worth_23000_to_give_russian_farmers_a_boost_48393.html

http://www.lantbruketsaffarer.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1291/ItemId/1221/View/Details/AMID/3130/Default.aspx

19 augusti 2015

Är det någon som missat detta

Här är ett inlägg på GP som liknar sånt som jag brukar skriva....
En massa "hopaplock"...

http://www.gp.se/ekonomi/1.2805741-mjolken-vacker-kanslor

18 augusti 2015

Jordbruk 2.0

I ett tips om en artikel om framtidens jordbruk, som liknade titeln på min bok från 2007 "Jordbruk 2.0.1", så beskrivs framtidens teknik inom jordbruket. En teknik som till stor del redan är här.

Det mesta är bara teknisk tillämpning av det som gjordes manuellt förr.
Som bedömning av toppning av gödsel och sådant...
Så det låter kanske märkligare än vad det är.

En del argument som inte håller används för att motivera tekniken. En teknik som egentligen inte behöver annat motiv än kostnaden för avancerad kunnig personal. Som tekniken löser, åtminstone delvis.
Miljöproblemen som nämns är något överskattade, men helt PK.
Bristen på jordbruksprodukter och behovet av teknisk effektivisering motsades av sig självt i artikeln. Produktionen av jordbruksprodukter kan försörja tre miljarder människor fler än idag. Det är enbart en ekonomisk fråga. Vem som har råd att betala.

http://www.ingenjoren.se/media/2015/06/ingen1503_enkel.pdf

Fosforfrågan hade jag uppe i ett annat inlägg i våras:
http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/04/p-som-i-fosfor.html

Och parallellen med skogen:
http://www.lantbruk.com/skog/2000-tal-nytandning-skogsproduktionen

Naturresurserna blir politiskt ointressanta medan kapitalet tar över dessa resurser.
En märklig samhällsutveckling.

17 augusti 2015

Familjejordbruk

I den pågående konflikten med omgivningen laddar ryssarna för att slippa det framtida handelskriget om maten.
Man uppmuntrar det småskaliga familjejordbruket.
Det som fanns i Sverige med höjdpunkten på 1930- talet och som därmed räddade svensk livsmedelsförsörjning under WWII......
Idag är Sverige dömt till svält inom två veckor vid en stor konflikt, även om det inte bombas sönder....

http://russia-insider.com/en/business/grants-worth-23000-give-russian-farmers-boost/ri9166

16 augusti 2015

Mjölkdebatten

Nu tycks den värsta panikfasen klingat av, åtminstone bland debattörerna..
Nu är det frågan om vad som blir kvar...
Tydligen har man insett att det som inte blev gjort 1995 eller senare, den anpassning av svenskt skattesystem som borgarna borde gjort men utan istället gjorde tvärtom, nu skördar.
Skördar svenska småföretagare på en marknad som aldrig blev EU-anpassad.
Den traditionella bulkvaruproduktionen är döende...
Vilket nedastående ledare i ATL insett.

http://www.atl.nu/ledare/svensk-mj-lk-f-r-dyr-att-producera

I övriga EU tycks man inte slängt in handduken än utan kommer med konkreta förslag.

http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/food-sovereignty-and-trade-mainmenu-38/1846-milk-crisis-small-scale-farmers-opinions

15 augusti 2015

Så fel, så fel


Redan i de första meningarna så har hon fel...
Att svenska mjölkbönder fått betalt för sina produkter tidigare...
Det var slut redan 1985....
Fast det syntes inte någon annanstans än i den politiska retoriken.
Men för den enskilde företagaren/bonden så var resultatet givet.
Vad vi ser nu är bara slutfasen!

TG

I andra meningen, menar du? "Det fanns också ett Sverige innan Arla Foods, en tid då mjölkbönderna fick betalt för sitt arbete." 

Att Arla "fusionerade" med MD Foods amba, i Danmark och flyttade huvudkontoret till Århus på Jylland,  borde ha gett vissa varningssignaler, med tanke på vad "amba" står för, nämligen - andelsförening med begränsat ansvar. 

Jag skrev en motion till de kretsmöten, hösten 1999, där man tog ställning till den här fusionen, en motion som jag illustrerade med Apokalypsens ryttare av Albrecht Dürer (ett kopparstick från början av 1500-talet). Den fanns med på kretsmötet i Uppsala, vilken var den enda krets som röstade emot fusionen, vad jag minns.

Samtidigt följer ju bara Arla de riktlinjer för "utveckling" som dragits upp genom politiska beslut: "Storleksrationalisera eller dö (DÖ?) - det är tidens melodi!". Så varför skjuta på pianisten? Bönderna har ju själva också följt den politiskt utstakade vägen, med samma mål som inom övrig "industri" ("jordbruket är bara en industri bland andra industrier - det är ingenting särskilt med jordbruket") - att sänka priset för varje producerad enhet, enligt fordismens principer.

Varför är någon förvånad över vad detta leder till i ett land som saknar "komporativa fördelar" i den kompen - mittåt - kampen? 

HR


http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/sveriges-mjolkbonder-ar-utrotningshotade/

14 augusti 2015

Man kokar en groda

Den globala handeln med jordbruksvaror tycks åtminstone i primärproduktionen växla mellan offentliga stöd och sjunkande priser.
Ett sätt för att vänja producenterna vid allt lägre priser.
Vilket visas med att jordbrukets del av matpriserna inom EU sjunkit från 30% till 20%...

Detta är en trend som fortsätter.
Det är nog bara att acceptera....

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4741

13 augusti 2015

Bilder på nätet

Protesterna visar sig på olika sätt.

12 augusti 2015

En krönika från -98


1998-10-20

 

Övervakningssamhället och en tilltagande brist på TILLIT

 

I Sverige sägs vi ha världens strängaste djurskyddslag (1988:534 – även kallad Lex Pippi) och den effektivaste övervakningen av våra bönder, med hjälp av kommunala s.k. djurskyddsinspektörer. Tack vare denna, sedan 1984, "mittåt!" jag menar naturligtvis sedan1988 alltmer intensifierade övervakning anser vi att husdjuren har det bättre i Sverige än i något annat land i världen.

 

Med denna goda erfarenhet borde ett liknande koncept vara genomförbart även inom områden med andra kategorier av människor där samhället – likt fallet med de svenska bönderna – inte heller kan betro dessa människor vara kapabla att under eget ansvar sköta sina uppgifter utan övervakning och kontroll.

 

Och är det någon grupps välbefinnande vi borde vara minst lika måna om  som våra djurs  välbefinnande så är det om våra barns. Borde vi då inte i logikens namn, för att även i värnandet av våra barn bli bäst i världen, tillsätta kommunala barnskyddsinspektörer. Vilka gör regelbundna inspektioner  hos alla familjer med "barnhållning"? Varvid bordekontrolleras  - rumsytor, takhöjder, ventilation och sängplatser ("torr och ren liggplats"). Och tillse att barnen får  "entillräckligt, allsidig och balanserad näringstillförsel" så de inte bara äter chips och dricker Coca-Cola. Och vidare kontrollera att inte barn till föräldrar av  "ej härdiga raser" vistas utomhus när "dygnsmedeltemperaturen sjunker under plus 10 grader Celsius" (Erling Anderssons gamla regel).  Med mera av liknande art som föräldrarna inte kan anses kapabla att själva avgöra hur de bör förhålla sig till.

 

Tillsättandet av barnskyddsinspektörer kan därtill skapa mängder av nya arbetstillfällen i kommunerna, vilket bör vara välkommet i samhällets "påvägprogram" – på väg mot full sysselsättning. Det kan också ge kommunerna ett rejält kassatillskott genom de årliga avgifter som naturligtvis ska tas ut av föräldrarna. Avgifter som kommunerna , med sitt självstyre, kan sätta så att dessa kan bidra till att stärka och balansera kommunernas ekonomi.

 

De flesta av våra i dag övervakade bönder har en gedigen lantbruksutbildning medan , mig veterligt,  ytterst få, om ens några, föräldrar har någon föräldrautbildning överhuvudtaget. Varför det, vid närmare eftertanke, naturligtvis borde vara långt viktigare att kommunerna håller sig med barnskyddsinspektörer än med djurskyddsinspektörer.

 

Med tanke på föräldrars bristfälliga utbildning var det därför förvånande att  höra Alf Svensson i den avslutande partiledardebatten i TV (18 september 1998) säga: "Föräldrarna är sina barns bästa specialister – jag förstår inte varför vi inte betror dem om att själva avgöra vad som är bäst för de egna barnen. Att en myndighet, typ socialnämnd; skulle vara bättre på att avgöra det – det förstår inte jag."

 

Hur skulle det låta om vi byter ut subjektet föräldrar,  i Alf Svenssons resonemang, mot bönder. Det vore väl horribelt? Hör själva!: Bönderna är sina djurs bästa specialister – jag förstår inte varför vi inte betror dem om att själva avgöra vad som är bäst för de egna djuren – att en myndighet, typ miljöskyddsnämnd skulle vara bättre på att avgöra det – det förstår inte jag!

 

Om vi för ett ögonblick förmådde frigöra oss från det kulturarv, som, till exempel, ständigt dyker upp i litteraturen och i många andra sammanhang och som framställer bönder som illvilliga, baksluga ärthjärnor, sammanfattat i uttrycket "dumma bönder", så kanske ovan travesterade variant av Alf Svenssons föräldrates ändå inte ter sig så orimlig.

 

Med tanke på de i verkligheten föreliggande skillnaderna i utbildnings- och kunskapsnivåer mellan de båda kategorierna, oftast till böndernas fördel, vore väl t.o.m. frågan befogad om Alf Svenssons TILLITS-stes i själva verket inte vore mer befogat att uttala om bönderna än om föräldrarna?

 

Bönderna är sina djurs bästa specialister – jag förstår inte varför vi inte betror dem … - det förstår inte jag!

 

Varför betror Sverige sina bönder mindre än man gör i övriga EU-länder? Och ännu märkligare! Varför saknar t.o.m. böndernas egna organisationer TILLIT till sina egna medlemmars förmåga att ta eget ansvar för sina djur. Omyndigförklarar dem och ivrigast av alla stämmer in i kören (drevet) som kräver samhället på ökande kontroll och övervakning av bönderna.  Är det bara en extremvariant av Jante-lagen eller vad ligger bakom en sådan självbild?

 

Och för att återknyta till teser. Är synen på bönderna, som varande opålitliga och halvimbecilla en del av vårt lutherska arv? Som vi vet kan ju Luther knappast beskyllas för att ha varit en bondevän. Har hans syn på bönder vuxit sig starkare i Sverige, som bland de första och grundligare än något annat land tog till sig hans morallära?

 

Som någon kanske minns från historien bröt , strax efter det att reformationen inletts, ett bondeuppror ut i Tyskland 1525. Delvis faktiskt inspirerat av Luthers egna läror. Själv upprorsman mot Rom yttrade sig Luther ändå på följande sätt om böndernas revolt, som fördes under parollen – "Kristus har gjort alla människor fria!". Luther sa:

 

"Gud skulle föredra att se staten existera hur ondskefull den än kan synas vara – framför att tillåta hopen att ställa till uppror hur gott skäl den därtill än har", sa alltså Luther. Och han uppmanade makthavarna att förinta upprorsmakarna – bönderna – med följande ord: "Den som slår ihjäl en upprorsman (en bonde) – gör vad som riktigt är … därför bör envar som det kan – slå, strypa eller skära – i hemlighet eller öppet!"

 

Från den som "falsk profet" brännmärkte Alf Svensson – AS – han som betror föräldrar (AS:a-tro?) till den "Gode profeten" – GP – han med brännjärnet – Han Som Brännmärker – HSB – så hördes han inför valet säga att han tror att människan i grunden är GOD och handlar i gott uppsåt och att vi därför inte behöver bygga ut kontrollsamhället.

                                                                                                                                                               

Men antingen anses bönderna utgöra ett undantag från huvudregeln eller också räknas de inte till människosläktet? För när det gäller kontroll och övervakning  av bönderna och deras djurskötsel  så ska den "stärkas", enligt regeringsförklaringen.

 

Själv vill jag gärna räkna även bönderna till människosläktet och är övertygad om att också bönder handlar i gott uppsåt och efter bästa förmåga, så långt resurserna förslår andligen och materiellt. Men att det i tider av ekonomisk kräftgång kan vara svårt att nå alla de drömmål som ofta sätts av grupper frikopplade  från en realistisk verklighetsuppfattning. Och som inte själva behöver ta konsekvenserna av sina påhitt.

 

När bönderna sedan, i det goda uppsåtet att försöka vara lojala med uppsatta mål, låter sitt omdöme fördunklas av många gånger omöjliga mål och försöker nå dessa är det lätt hänt att de bränner ut sig. I det läget drabbas ofta också bondens djur.

 

Med en lönsamhet inom djurhållningen i Sverige, som närmast är att betrakta som ett dåligt skämt utsätts jordbruket i dag för en ökande konkurrens från en alltmer internationaliserad marknad.

 

Detta tror svenska politiker att man bäst möter med förstärkt övervakning och kontroll av den  inhemska djurhållningen och med en slogan som säger: "Sverige har världens strängaste djurskyddslag".  Vilket med rimlig logik uppfattas av omvärlden – om omvärlden överhuvudtaget uppfattar någonting alls – som att: Med världens grymmaste bönder behöver naturligtvis Sverige också "världens strängaste djurskyddslag". För det måste väl ligga närmast till hands att uppfatta att lagen är till för att stävja  missbruk och avarter! Och  därför – ju grövre missbruk (ju grymmare bönder) desto strängare lag.

 

Det är fascinerande att iaktta hur samhället på ett sätt som, med en psykologiterm, närmast kan benämnas som fixering, efterhand intensifierar sin ambition att tukta och dressera  denkrympande del av befolkningen som i dag utgörs av bönder. Logiskt sett borde ju, tvärtom, en minskande bondekår med tiden också bli ett allt mindre "samhällsproblem".

 

Men drevet mot bönderna i form av, till exempel, skärpt djurskyddslag och därav följande kulturkrockar och ett ökat antal "justitiemord" i domstolarna behöver ju inte ha 

med bondekårens storlek att göra. Det kan ju istället vara ett uttryck för samhällets syndabocksbehov i en omvälvande tid då vi går över i det postindustriella, eller som den något mer insiktsfulle , med hänsyftning till här berört fenomen, med visst fog, kan vara benägen att istället benämna det, nämligen det "postintellektuella" samhället. 

 

Vid slutet av förra århundradet (1800-talet) upplevde vi också en tid av turbulent omställning  av det svenska samhället, då med cirka 55 procent av befolkningen som bönder, mot i dag  någon enstaka procent – om ens det. Även den tiden projicerade sin olust och förvirring  i ett drev mot djurhållarna, vilket kulminerade kring sekelskiftet med drygt 1000 dömda "djurplågare" om året i svenska domstolar.

 

En person med intellektuell kapacitet som uppfattade att det inte kunde så rätt till med denna sjukliga fixering vid "djurplågeri" var August Strindberg. Han låter i Götiska rummen doktor Borg göra flera kritiska uttalanden kring fenomenet, som till exempel: "det är konsekvenserna av den zoologiska världsförklaringen av  veterinär psykologin, av den demokratiska principen utsträckt till djuren … vilka fårhuvuden har kunnat draga sådan absurda konsekvenser?" "Kvinnorna har ingått förbund med djuren; ett djur får bita mig, men om jag försvarar mig kommer jag i fängelse,"

 

"Jag är vilde jag , fastän mantalsskriven svensk; och jag tror att vildarna har framtiden för sig. Du vet att alla bildade nationer dö, av pjåsk, av djurskydd och etnografiska muséer." I Götiska rummen diskuteras även Sveriges, vid förra sekelskiftet, enorma statsskuld – "vigilans" (lån) – kallad. "Vad lever Sverige på?" – "På vigilans, svarade doktor Borg, utan betänkande." – "Ja, på vigilans, men sådant brukar sluta med krasch ."

 

Hundra år senare kan vi känna igen oss i en del av "problematiken". Djurskydd och vigilans och även etnografiska muséer tycks höra sekelskiften till (Ostasiatiska i Göteborg, just nu på tapeten)

 

För att hålla oss till djurskyddet så mattades med tiden fixeringen vid djurplågeri-processandet av. Ett världskrig bröt ut och i takt med att "börsvärdet" på bönderna då steg minskade antalet djurplågeridomar. Och vi fick ett världskrig till och i mitten av 1900-talet hade vi gått från drygt 1000 djurplågeridomar per år, vid sekelskiftet, till ett trettiotal  perår under 1960-talet.

 

Nu närmar sig åter ett sekelskifte och man behöver inteStrindbergs skarpa iakttagelseförmåga för att lägga märke till att vi åter är "på väg  mot" en topp i antal djurplågeridomar. Det som är extra oroande nu är att vi inte bara närmar oss ett sekelskifte utan skiftet är därtill också ett millenniumskifte, med den risk för rekordnotering i form av djurplågeridomar  det kan innebära. Med tanke på det fåtal bönder som återstår i dag  kan man väl bara hoppas att några går fria till Asasel och att således inte alla blir Arons brännoffer.

 

Det vore intressant att få  vetenskapligt förklarat sambandet mellan djurhållarnas grymhetsnivå och sekelskiftesövergångar. Vi känner ju alla till att varulvarna blir mer aktiva vid fullmåne. Har vi här att göra med ett likartat fenomen eller vad är det som gör att djurplågeridomskurvan under ett sekel har kedjelinjen som form – ser ut som Goldengatebron, - med sekelskiftena vid pylontopparna?

 

Hans Röös


-------------


Som lästips:

http://www.dn.se/debatt/utred-misstankarna-om-massomhandertagande/


11 augusti 2015

Att sila mygg

Det har blivit ett väldigt rabalder när Havsmyndigheten "silar mygg och sväljer elefanter"...
Att jaga små kraftverk utan dammar tycks vara en väsentlig del av denna myndighets aktiviteter...
http://www.bt.se/debatt/lrf-har-svikit-sina-egna-i-ett-kvarts-sekel/

Att upprördheten är stor visas i en del andra förtvivlade insändare och ledarartiklar.
http://www.atl.nu/lantbruk/tillst-ndsl-st-kraftverk-ett-hot-mot-odling

Eller:
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/47650/nar-helgedomen-ar-borta.html

10 augusti 2015

Klimatsyndabocken

I den pågående debatten om klimatet letas det förtvivlat efter syndabockar.
Finns det något man kan skylla på?
Något som kan straffbeskattas.
Någon som kan dömas till utvisning....

Låt mig kolla.
Till exempel i boken "Klimatförändringar", som är studentlitteratur på universitetsnivå.
Avsnittet Metan. I procent av produktion.
Naturliga våtmarker. Då det är s.k. Sumpgas - drygt 20%
Fossila bränslen - 20%
Risodling - 15%
Idisslande djur - 16% ! ( En exakt siffra!? Ökningen av kreatursstammen i världen balanseras av att bufflar och andra vilda idisslare har minskat)
Bränning av biomassa, förmodligen vedeldning - 7%
Sopdeponier - 7%
Svedjebruket i uländer - 7%

Detta blir inte riktigt 100%....
Vad fattas? Visst, termiterna....
Så blir det 100%...

Men som alla förstår så är västvärldens kreaturshållning det absolut allvarligaste problemet.
Åtminstone om man läser snabbt. Men som alltid är det lättast att räkna på jordbruket då det brukar finnas tillförlitlig statistik. Varför bry sig i helheten....
Men ökningen av metan i atmosfären har minskat under senare år, konstateras det.
Min reflektion blir dock att det var tur att bufflarna blev bortskjutna på 1800- talet annars hade det varit en katastrof för klimatet....

https://www.studentlitteratur.se/#9789144084480/Klimatförändringar

9 augusti 2015

Ekologiska Danmark

Jag har redan tidigare noterat danska ambitioner. Historiskt sett har Danmark alltid varit beroende av sitt exportjordbruk. På 1800- talet var det spannmålsexporten till Storbritannien som gällde.
Men när den amerikanska spannmålsexporten till Europa knäckte allt jordbruk i Europa bytte danskarna taktik och började med baconproduktionen. Som har varit Danmarks styrka sedan dess.....
Och exportframgång.

För tjugo år sedan läste jag en analys av det danska lantbrukets framtid.
Efter år 2010 skulle det danska lantbruket sysselsätta så få människor att det skulle vara ointressant för dansk politik. Och så blev det...

Exportjordbruket är idag bara en belastning för det danska samhället.
(http://ja.se/artikel/48022/sjunkande-prisindex-for-livsmedel.html)
Bland annat på grund av irritationen över att jordbruket ockuperar 60% av landets yta som gör att fåtalets intressen kolliderar med flertalets, så att säga...
Och den pågående globala jordbrukskrisen stärker danskarnas ambitioner att åter hitta nya vägar. Vägen tycks bli att fokusera på hemmamarknaden. Och det verkar vara klokt...
Varför envisas med att exportera när man inte kan få betalt?

https://www.finedininglovers.com/stories/organic-food-denmark-plan/

8 augusti 2015

Monsantoland

I debatten om lantbrukets kris förslår socialdemokraterna en bolagisering av landsbygden och lantbruket.
Som om inte vi har nog av storskaligheten med erfarenheter från baggböleriet på sin tid?!
Det som verkligen avfolkade Norrland!
Men naturligtvis så är det fortfarande en "levande landsbygd", för vad skulle det annars vara?
En "död" landsbygd är väl inte grön?.....
Alltså är en grön landsbygd "levande"...
Att befolkningen försvunnit genom bolagiseringen av skog och jord är det ingen som funderar över.
Och så vill minister Bucht sätta igång baggböleriet igen....
En del kallar det landsförräderi....

Samma verkar chefsekonomen på Jordbruksverket muttra om...
Fast han vet hur politiskt känsligt detta är och uttrycker sig på en fenomenal blandning av byråkratsvenska och nyspråk.

Han förespråkar en bolagisering, ett "Monsantoland"..
Desperat, så klart...

http://www.atl.nu/synpunkten/f-rslagen-i-konkurrenskraftsutredningen-f-r-inte-gl-mmas-bort

Ja, så resonemanget på andra ställen på planeten i denna fråga..
http://www.theguardian.com/australia-news/2015/aug/06/beef-big-bucks-and-buy-ups-are-chinese-investors-changing-the-face-of-australia

6 augusti 2015

Utan ett Vettigt Grundavdrag så hjälper inget

En mycket fin debattartikel i Jordbruksaktuellt beskriver en situation som blivit tydlig.
Att Europa har ekonomiska och sociala problem.
Att ungdomarna tappat framtidstron! Åtminstone på tron på moderniteten...

Men utan ett fungerande skattesystem kan inget göras.
I Sverige betalas "arbetsgivaravgiften" in efter första intjänade kronan.
Med drygt 30% på den kronan...
Efter första månadslönen tillkommer kommunalskatten på drygt 30%...
Då ett svenskt grundavdrag är 18900kr per år.
Det som reglerar när kommunalskatten skall börja betalas.
Vid ingången till månad två är skatten, inklusive smygskatten "arbetsgivaravgiften", runt hälften av vad företaget måste plocka ur verksamheten.
Skulle man inte lyckas med det så får man svälta som företagare!

I Italien var åtminstone för några år sedan skattebefrielsen total upp till 10 000€ per år!
Därför kan den italienske småbonden driva sin protest.
En möjlighet som en svensk småbonde inte har!
Vilket han, småbonden, i sin debattartikel inte förstår....

http://ja.se/?p=48012&m=3433&pt=105

Eller som i Grekland:
http://www.atl.nu/arbetsliv/greklands-lantbrukare-f-r-beh-lla-skattel-ttnader

5 augusti 2015

Historia

Osbornedale Ivanhoe

Världens mest spridda boskapsras idag torde vara Amerikansk Holstein.
Världens mest framträdande tjur inom rasen anses vara Osborndale Ivanhoe.
När jag var dräng i USA 1971 hade farmaren en son av denna tjur och en av A.B.C. Reflection Sovereign.
Nu efteråt så begriper jag vad jag var med om men inte då....
Jag upplevde historia.

Vid ett besök på en annan gård i Wisconsin såg jag en tjur efter Roybrook Telstar.

I länkarna nedan beskrivs vad detta har inneburit. Och vad matadoraveln innebär.

http://discovermagazine.com/1992/may/thelegacyofivanh51

http://articles.philly.com/1990-06-18/business/25912131_1_dairy-cows-bull-milk-production

http://www.dairybullsonline.com/telstar/

http://www.thebullvine.com/tag/a-b-c-reflection-sovereign/

4 augusti 2015

Tiggare av olika slag

I en hel serie av artiklar i sommartorkan kan man läsa om mjölkböndernas usla situation.
"Köp Svenskt"! Uppmanas alla till....
Och hur illa ställt det blir med alla hagmarker...
Duger dessa argument?
Att tigga om uppmärksamhet. Att erkänna sig som socialfall...

I nedan länk är en av dessa snyftartiklar som nu, troligen, förbrukar det sista av befolkningens sympati för landets produktiva, hårdinvesterade mjölkproducenter.
Nästa steg blir att glömma alltihop och rekommendera mjölkbönderna att skaffa sig ett annat jobb.
För så har det fungerat förut när liknande kampanjer uppstått.
Även mellan lantbrukare. Alltså inom LRF.

För hur många minns smågrisuppfödarnas kris? När den nu var... (Jag har glömt det...)
Eller grönsaksodlarnas...
Eller...
Ja, man kan fortsätta att hitta den ena krisen efter den andra, som alla slutat på samma sätt.
Att man bytt jobb när sanningen blivit uppenbar...

(Om man inte tar upp frågan i ett större perspektiv, som skattefrågan för svenska medborgare, eller den globala jordbrukspolitikens effekter i Sverige som alltid avgjort situationen för landets jordbrukare och landsbygd, så missar man hela frågan!)


http://www.hd.se/min-mening/2015/08/03/en-bonddotters-sorg-och-frustration/

3 augusti 2015

Socialisterna krattar manegen.

Som alltid, socialister krattar manegen åt kapitalet.
Det gäller helt klart för Ukraina.
Där folket förlorat tilliten till sig själva och hoppas på frälsningen från väster..

Vilka kommer då?
Monsanto och John Deere.
Men oligarkerna på hemmaplan skall man tydligen inte räkna ut...

http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/30/ukraine-agribusiness-firms-quiet-land-grab-development-finance

2 augusti 2015

Även i Finland...

Även i Finland blandar man äpplen och päron i djurskyddsfrågan inom lantbruket.
Det handlar inte inte i första hand om djurskydd utan om produktionens situation.

Om djurskyddsbråk skapar dåliga "vibbar" för de lokala producentorganisationerna...
Så att man förlorar sin marknad.

http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=465

1 augusti 2015

Australiens utveckling

Man har ju läst om den australiska landsbygdens problem.
Hur några riktigt stora fastigheter blivit till salu.
I den globala jordbrukskrisens spår.
Men här kan man läsa om en verklig historia....

http://news.xinhuanet.com/english/video/2015-07/24/c_134444725.htm