10 augusti 2015

Klimatsyndabocken

I den pågående debatten om klimatet letas det förtvivlat efter syndabockar.
Finns det något man kan skylla på?
Något som kan straffbeskattas.
Någon som kan dömas till utvisning....

Låt mig kolla.
Till exempel i boken "Klimatförändringar", som är studentlitteratur på universitetsnivå.
Avsnittet Metan. I procent av produktion.
Naturliga våtmarker. Då det är s.k. Sumpgas - drygt 20%
Fossila bränslen - 20%
Risodling - 15%
Idisslande djur - 16% ! ( En exakt siffra!? Ökningen av kreatursstammen i världen balanseras av att bufflar och andra vilda idisslare har minskat)
Bränning av biomassa, förmodligen vedeldning - 7%
Sopdeponier - 7%
Svedjebruket i uländer - 7%

Detta blir inte riktigt 100%....
Vad fattas? Visst, termiterna....
Så blir det 100%...

Men som alla förstår så är västvärldens kreaturshållning det absolut allvarligaste problemet.
Åtminstone om man läser snabbt. Men som alltid är det lättast att räkna på jordbruket då det brukar finnas tillförlitlig statistik. Varför bry sig i helheten....
Men ökningen av metan i atmosfären har minskat under senare år, konstateras det.
Min reflektion blir dock att det var tur att bufflarna blev bortskjutna på 1800- talet annars hade det varit en katastrof för klimatet....

https://www.studentlitteratur.se/#9789144084480/Klimatförändringar

1 kommentar:

  1. Vad jag alltid saknar är när det gäller metan och kossor är en hänvisning till termodynamikens första huvudsats om att energi aldrig kan förstöras utan bara omvandlas.
    För skulle summan av energi i metan efter kossan vara högre än i CO2 från ruttnande gräs så kunde vi stänga alla kraftverk och helt enkelt skaffa fler kor och på så sätt lösa alla energiproblem.
    Visserligen är metan mer potent än CO2 men mängden är mindre så summan av CO2 ekvivalenter måste vara den samma.

    SvaraRadera