16 augusti 2015

Mjölkdebatten

Nu tycks den värsta panikfasen klingat av, åtminstone bland debattörerna..
Nu är det frågan om vad som blir kvar...
Tydligen har man insett att det som inte blev gjort 1995 eller senare, den anpassning av svenskt skattesystem som borgarna borde gjort men utan istället gjorde tvärtom, nu skördar.
Skördar svenska småföretagare på en marknad som aldrig blev EU-anpassad.
Den traditionella bulkvaruproduktionen är döende...
Vilket nedastående ledare i ATL insett.

http://www.atl.nu/ledare/svensk-mj-lk-f-r-dyr-att-producera

I övriga EU tycks man inte slängt in handduken än utan kommer med konkreta förslag.

http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/food-sovereignty-and-trade-mainmenu-38/1846-milk-crisis-small-scale-farmers-opinions

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar