29 augusti 2015

Outgrundliga äro ostens vägar

De mejeriprodukter som ökar i USA är ost och yoghurt.
I Sverige var ambitionen för tjugo år sedan att vi enbart skulle täcka konsumtionsmjölkens behov inom landet och resten skulle importeras.
Och så är det snart...

Problemet är att mjölkproducenterna inte insett detta...
Att deras produktion är antingen bulk/pulvermjölk eller konsumtionsmjölk...
Utan de tror att deras produktion är en högklassig vara...

http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/01/genetikens-mysterier.html

Normalt brukar man säga att det går åt 10 kilo mjölk till ett kilo ost...
Men det är inte riktigt sant, som ovan länk visar...
Det finns exempel på 20-25 kilo mjölk till ett kilo ost...
Av olika skäl. Främst då genetiska och utfodringsmässiga orsaker.

Det genetiska är redovisat i ovan länk, medan de utfodringsmässiga är mer okända..
Det tycks finnas tecken på att en hög produktion av mjölk per ko sänker förädlingsvärdet på mjölken...!?!
Ja, det känns som att mejeribranschen förvandlar sitt "vita guld" till vitt grus.....
En närmast värdelös produkt.
I ett sådant läge måste det nog till något annat än prat om det "svenska"..

http://www.atl.nu/lantbruk/svensk-ost-under-prispress

Man fokuserar på dravlet om kornas rapande och fisande.
Det är viktigare. Tydligen.

http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-foder-ska-ge-mindre-g-dsel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar