21 augusti 2015

Robotnik!

Skrev den här lilla grejen för några år sedan. Med hjälp av det hemliga TTIP-avtalet går det kanske ännu snabbare åt det här hållet. På svensk politisk nivå ser jag inget som kan (ingen som vill) ändra på "utvecklingen" mot stupet. Our politicians are too stupid? 

HR

____________________________________________________

Skrivet 2005:

Det framtida jordbruket i Sverige - en trolig vision om vad som blir följden?
Om Sveriges, WTO:s, USA:s och Brasiliens jordbrukspolitiska målsättning fullföljs.

Datja-jordbruk - Självförsörjningsjordbruk

Små trädgårds - självförsörjningsjordbruk, utan politiska stödformer, där folk odlar, kanske tvingas odla för att överleva, "närproducerad" mat, främst för eget behov. Med överblick över hela kedjan - "från jord till bord" - till jord = verkligt kretslopp!

Det var en gång en rysk tsar som uppmuntrade ryssarna att satsa på datjor, vilket sedan kom sovjetmedborgarna till godo på grund av det enormt storskaliga jordbruk, i form av sov- och kolchoser, vilket introducerades efter ryska revolutionen. De stora lantbruken fungerade så bristfälligt att folk tvingades odla mycket av sitt basbehov av mat, rotfrukter, grönsaker och bär på sina datjor. De höll även husdjur en ko, en kalv, kaniner, höns, gäss, grisar, m.m.

Från "jord till bord till jord" - devisen för Sveriges påstådda ambition för jordbrukspolitiken i EU, som Sverige lanserade under ordförandeskapet 2001. Vilket skulle associera till "kretslopp", men där det sanna resultatet mer liknar en "kretsflopp"?

När sovjetsystemet föll samman 1989 var det till stor del datjasystemet och de värdefulla kunskaper, som det hade hållit vid liv, som gjorde att ryssarna kunde jobba vidare i åratal utan att få sina löner utbetalda. Ännu 2003 beräknade man att 60 miljoner av 150 miljoner ryssar, företrädesvis inkomstlösa medborgare och pensionsfria pensionärer, var beroende av att få sitt dagliga bröd  - från självförsörjningsjordbruken - Datjorna.

* Potemkinjordbruk - Kulissjordbruk

Icke livsmedelsproducerande jordbruk. Alltså inte jordbruk i traditionell mening utan jordbruk som har till uppgift att tillhandahålla s.k. "Kollektiva tjänster" - typ "öppna landskap". Verksamheter knutna till "upplevelseindustrin".

Den svenska politiska visionen av "framtidens livsmedelsproducerande lantbruk" är ett mot världsmarknaden oskyddat lantbruk. Ett första steg mot det målet togs med "avregleringsbeslutet" den 9 juni 1990. Visionens fullföljande omintetgjordes dock av EU-anslutningen, vilket istället förde in oss i ett regleringsraseri som vi aldrig tidigare skådat maken till i Sverige.

Men nu jobbas det även inom EU och WTO på förändringar i svensk riktning.I de kretsar som där bestämmer dagordningen är synen på jordbruk att det är "en industri bland andra industrier". "Det är inget särskilt med jordbruk". Livsmedel ska, precis som "andra varor", produceras på "marknadens villkor", d.v.s. där de "sammantagna komparativa fördelarna är som gynnsammast. Men Sverige lever i ett samhälle med övervägande komparativa nackdelar då vi lever i ett högkostnadssamhälle och därtill med klimatet emot oss liksom ytterligare ett flertal handikappande belastningar. inte minst politiskt konstruerade sådana. Och i ett samhälle där människorna är beredda att betala mer för förströelse och nöjen ("upplevelseindustri") än för livsmedel. På den marknaden" har ett svenskt livsmedelsproducerande jordbruk inte mycket att hämta.

* Potemkin, rysk furste och guvenör av Krim, som inför kejsarinnan Katarina II:s inspektionsresa till Krim 1787 byggde kulissbyar - tomma fasader - utefter hennes färdväg. För att få henne att tro att hans guvenörskap hade fått halvön att blomstra - Potemkinkulisser! 

** Robotnik-lantbruk - Slavlantbruk

De svenska lantbruk är nog ganska få, företrädesvis i delar av Skåne, vilka alltjämt kanske skulle kunna hävda sig som livsmedelsproducenter, efter en genomförd anpassning till en, i WTO-regi, till multinationella livsmedelsjättars fördel, "omreglerad" marknad. Det finns för övrigt ingen "avreglerad marknad", frågan är istället på vilkas uppdrag marknaden är reglerad. 

I dessa lantbruk kommer troligen "all känd teknik" ("ska användas", som det heter) att användas; konstgödsel, pesticider, hormoner, GMO och robotar. Lantarbetarna kommer att att jobba under en fordistisk företagsfilosofi. Troligen i multinationella livsmedelsjättars (TNC:s) tjänst. TINA _ There Is No Alternative?

** Robotnik = slav - på tjeckiska, ett slaviskt språk!  

Hans Röös


1 kommentar:

  1. Jaktturismen är intressant ur det perspektivet. Det viktiga garanterad fångst, det vill säga industritänkande JIT, istället för naturens egna lagar vilka säger att finns det djur i rätt storlek, i rätt tid och med kompetent skytt så blir det mat på bordet - i annat fall går du tomhänt hem.
    Därav inhägnade områden för att otåliga Twitter-jägare skall få utlopp för pekfingerdesperationen.
    På liknande grunder förfäras storstadskunder över stordriftens konsekvenser inom djurhållningen, medan de inte vill betala för ordentligt genomförd djurhållning. Man vill ha en bättre kaka, men vill inte betala för den. Nog hade fysiokraterna rätt, om inte fullständigt, så åtminstone delvis.
    De som inte tror på detta, utan mer andliga ting kan försöka leva några år utan föda för att bevisa sina andliga teser.

    SvaraRadera