7 september 2015

Vinden vänder

Som jag påpekat finns det en anledning att nu inse att mjölkkampanjen som LRF hakat tag i redan är på väg att klinga av.
Förväntat.
LRF och mjölkbranschen har använt gammal taktik. Som står sig under exeptionella förhållanden, men som har sina risker att utnyttja vid en situation då det inte riktigt är total kris.
"Kris."... Är det inte kris för mjölkbönderna?
Jovisst, men sett ur andra bönders vinkel än mjölkproducenternas är det inte värre än för dem...

Åter.
Att enligt svenskt mönster producera en bulkvara, som varit svensk politik inom jordbruket sedan 1930- talet, och i dagens EU-värld inbilla sig att det skall betalas mer i Sverige än vad samma produkt ger på den övriga EU-marknaden - är inte möjligt.
Dagens svåra situation var förväntad sedan många år tillbaka.
Lönsamheten har varit för dålig ända sedan EU-starten 1995, vilket bevisas av att svenska mjölkproduktionen aldrig nådde upp till det nationella taket som kvoterna innebar.
Och att priset på mjölkkvoterna bara marginellt överskridit utgångsläget 1995.
Vilket kan jämföras med det holländska kvotpriserna som mestadels låg 15 gånger högre än det svenska priser, trots samma marknad.
Så dagens situation borde varit förutsägbar!

Nu har debatten vänt.
Media har tröttnat på de svenska mjölkböndernas gnäll.
Det sista som sker i frågan innan varje mjölkproducent själv måste ta i sin situation blir förmodligen demonstrationsresan till Bryssel.
Sedan är den mediala cirkusen över.
Väl hemma i verkligheten igen gäller det att organisera om sitt företag.
För sin egen skull!

http://nyheter24.se/debatt/808934-lat-den-svenska-mjolkbranschen-do

3 kommentarer:

 1. Inte bara förutsägbar, till och med mycket förutsägbar. Når man inte upp till taket är det ett tydligt tecken på att man inte tjänar tillräckligt med pengar.

  Man skall också komma ihåg att EU skapat ett antal bidragsmöjligheter på grund av vårt geografiska läge, som näringen inte lyckats övertala politikerna om att ta hem.
  Ytterligare en faktor är LRF. Enskilda bönder har inte behövt bry sig om eller var vana att konkurrera ens på hemmamarknaden.
  Idag måste varje enskild producent se om sitt eget hus om man skall överleva. Marknaden är inte längre lokal.
  Det är synnerligen märkligt med denna resa till Bryssel. LRF demonstrerar i Bryssel när bönderna i verkligheten borde vara hemma och demonstrera mot både LRF och regeringen.

  SvaraRadera