31 oktober 2015

Hej och med farbror Frej

Det var visst ett debattprogram häromkvällen.
Där det avhandlades mjölk.
En vegan mot några mjölkbönder.
Det vanliga. Att kon utnyttjas på det grövsta, för att passa våra mänskliga behov...
En mänsklig syn på kons verklighet.

Rent biologiskt så har givetvis människan påverkat naturen och olika arters situation. Men hur?
Den växt som blivit en framgångssaga är ju vete. Ett ovanligt litet gräs från Turkiet som på några tusen år blivit ett av planetens vanligaste växter! Tack vare att utnyttja människans existens och arbete...
Vetet har utnyttjat människan för att bli planetens vanligaste gräs.

Likadant är det med kon. Sedan hon slog följe med människan och tvingade människan att bli hennes tjänare så har det gått framåt.
Förr, när människan var en halvdan tjänare, kunde svält uppstå då det fattades foder vintertid.
Ja, människan var inte alltid så duktig tjänare...

Idag, när urbaniseringen även nått människorna i Sverige, så har denna mänskliga utveckling även urbaniserat tillvaron för korna. Vilket varit till en fördel för korna.
Trevliga bostäder, alltid mat på bordet, en komfortabel livsstil helt enkelt.
Att slippa ta sig fram ute i "spenaten" för att skaffa mat.
Tillvaron innehåller de behov som kon efterfrågar.

Problemet är protesterna hos tjänarna...
Människan.
En del av dem drömmer om en tillvaro utan slaveriet.
Att slippa tjäna kon. Att själv leva som förr. Som en fri varelse.
Men människan projicerar detta på sin herre, kon!
Vilket gör allt blir upp och ner....

http://www.atl.nu/lantbruk/mj-lkb-nder-i-debatt-med-vegan-0

30 oktober 2015

Gamla kor

Länsstyrelsernas tolkning av Djurskyddslagen är: Gamla djur skall avlivas.

Så tycks det inte vara på Irland.
http://vetclinics.in/index.php/2015/10/11/oldest-cow-in-the-world-49-years-old-with-39-calvings-guinness-world-record/
Kan det bero på att jag själv börjar bli till åren då jag tycker mig ha läst detta tidigare, men inte minns exakt när och var...
Skall jag ta detta som ett tecken i tiden?
Att man på Irland har en annan syn på "gammalt"....

Vad jag däremot minns är att man från Irland införskaffade några pinnar svensk Fjällrassperma för att mota en hotande inavel i denna numerärt lilla ras.
Ett par hundra djur, som det är nu, är dock inte mycket sämre än svensk Fjällras.
Fast svenska politiker har ju så mycket annat "kultur" att stödja, så en svensk lantras som har  historiska kontakter med Irland sedan vikingatid är naturligtvis av kulturellt ringa intresse...
Stöden till svenska lantraser, som Fjällrasen, drogs in av "Alliansen", men var ändå marginella jämfört med våra grannar. Finland har en bevarandestöd som är fyra gånger högre...
Ändå ingår detta moment i den gemensamma EU-politiken, som ju är så viktig.
(Språket i filmen är nog gaeliska)


29 oktober 2015

Orsak och verkan

I media beskrivs den nuvarande situationen för potatis.

Det sägs bero på lägre skördar söderut.. (Kallas "produktion", inte odling. Hmmm....)
Så nu tar exporten fart.

Hr mycket beror på andra faktorer?
Som kronans fall?

Hur blir det framöver, med en ännu svagare krona som måste bli framtiden?
10-15 kr kilot för matpotatis i affären....?

Tänk på att de flesta kommersiella potatisodlare i Sverige är pensionärer.
Därför att branschen har haft usel lönsamhet i alltför många år.
Inga unga människor har kunnat börja jobba med sådant....
Man måste ju också leva! Inte bara arbeta....
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2876726-hogt-tryck-pa-svensk-potatis-fran-eu

Och så förbereds marknaden på detta:
http://www.atl.nu/lantbruk/s-mre-potatis-i-mataff-ren-till-v-ren

28 oktober 2015

Sanningen sägs på nätet

Om man ser på Österrikes bönder och deras lönsamhet - fem gånger den svenska - och samtidigt, till exempel ser på deras småskaliga mjöklproduktion. Där dom på tio gånger så många gårdar producerar tre fjärdedelar av den mjölkmängd vi gör i Sverige och dom har ändå haft bättre lönsamhet. Vad har då vår storleksrationalisering och högre avkastning per ko bidragit med till svenska mjölkbönders lönsamhet. "Storleksrationalisera eller dö", som det hetat här i alla år, från politiken och LRF, måtte väl på något sätt handla om en lapsus calami (felskriving). Det borde väl skrivits Storleksraionalisera OCH DÖ.

Men på det här området är det väl också försent att lämna DÖ?

HR

https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=42&t=228251&p=3331481#p3331481

27 oktober 2015

”Failure is a stepping stone to success"

När höjdare i LRF varit ute och rest och skall redovisa detta blir det litet småkul.
En organisation, som knappast skulle överleva en enda dag som organisation om det var i den företagskultur som de själva påstår sig vilja jobba i, alltså amerikansk företagskultur. Och så inbillar sig några LRFare att de vill ha en amerikansk företagskultur. Medlemmarna hade lämnat organisationen inom några timmar. 
Ja, det är mer än småkul.
Det är dråplig ironi över livets gång och vissa människors bristande självinsikt.
LRF som ända sedan starten varit en av det svenska korporativa samhället viktigaste pelare.
Och än idag agerar som ett korporativt system. Inte går det då att prata om "amerikansk företagskultur"!

För övrigt så är "Failure is a stepping stone to success" just en sådan amerikansk företeelse...
Att gå i konkurs är bara ett sätt att rensa upp. Sedan startar man om. Banken har tagit problemen. 
I Sverige tar banken aldrig hand om några sådana ekonomiska sopor.
Skulderna är livslånga, egentligen.
Så drömma går bra i LRFs Sverige, dagdrömma....
Sedan nämns inte LRF egentligen, men det har mindre betydelse för den som känner till situationen. LRF finns där.

En annan vinkling av problemet, mer svenskt så att säga:

26 oktober 2015

Morberg

Allas vår hårdföre kock med bisyssla skådis, Per Morberg, har gett sig in i debatten om det svenska.
Hur funkar det utifrån svensk bulkvarutradition?
Tanken är god, men "köttet är svagt".
Går det rent ekonomiskt?
Går det logistiskt?
Småskaligt slakteri och sådant.
Jo, kanske...
En del håller på med sådant, särskilt utanför storstäderna.

http://www.svt.se/opinion/per-morberg-om-kottkonsumtion

25 oktober 2015

Rädda vår svenska mat

Politikerna klargjorde sin "avgörande" ståndpunkt redan med det enhälliga riksdagsbeslutet i juni 1990, vilket det rådde total enighet om hos de partier som då satt Riksdagen. Och gång på gång har det sedan dess kommit övertydliga signaler om att ekonomin i svenskt jordbruk kontinuerligt har gått utför. Botemedlet för det har varit att "storleksrationalisera eller dö" = fler kor (för att nu tala om djurhållningen), större avkastning per ko, större hangarer för djurhållning, färre djur på bete (de flesta tjurar kommer i dag inte ut på bete), mer importerat kraftfoder, typ soja, för att hålla uppe en produktion (mjölk och köttdjursuppfödning) som ger en snabb omsättning på djurmaterialet (avkastningen på investerat kapital, sägs ändå gå för långsamt, enligt till exempel SLI) En mjölkko i dag blir bara fem år (det finns förstås enstaka undantag).

Egentligen strider ju detta sätt att föda upp djur mot § 4 i djurskyddslagen ("naturligt beteende") och dessutom ger det produkter av sämre kvalitet. Det är verkligen inte att ta tillvara vår naturliga och goda förutsättningar för att bedriva djurhållning. Så vad är det egentligen att sörja över att den delen av jordbruket går i graven?

Det sorgliga är att den teknikfixerade djurskyddstillsynen (robotar och nya hangarer att hysa in djuren i) gör allt för att utrota den del av djurhållningen som försöker driva sin djurhållning i samklang med de naturliga förutsättningarna, både vad gäller natur, "geografi" och djurens biologiska förutsättningar.

Enligt min mening, så är det oerhört svårt att bedriva jordbruk i ett högkostnadssamhälle som Sverige, där man dessutom tror sig alltjämt vara ett industrisamhälle och därför betraktar jordbruket som "en industri bland andra industrier - det är inget särskilt med jordbruket". Så långt från naturen och de naturliga förutsättningarna har vi dessvärre hamnat.

HR

24 oktober 2015

Bondeuppror

I sann svensk anda så framgår inget offentligt som det egentligen är.
Eller, ja, i sann svensk "DDR-anda", borde man kanske skriva....
Allting är spegelvänt. I politiken. Eller inom LRF...

LRFs styrelse skall åka till USA för att informera sig om TTIP och USAs "nya" jordbrukspolitik.
För en summa på 700 000kr.

Att det var något på gång som inte följde normalt mönster såg jag för en vecka sedan. Och då med ett tydligt angrepp mot LRFs koncernchef Anders Källström på ledarplats i LRFs egen tidning ATL.
En märklig ledare. Jag har aldrig tidigare sett något liknande.
Det brukar bli omedelbart uppsägning för ledarredaktören vid den allra minsta antydan av den kalibern som där användes.

Men nu blåser det tydligen riktigt i LRF.
Spännande!
Skall bönderna äntligen frigöra sig från det korporativa oket?!
http://www.lantbruk.com/lantbruk/lrf-delegationens-resa-kostar-700-000

Som framgår är motivet till resan att sätta sig in i TTIP och den "nya" amerikanska jordbrukspolitiken.
Jo, handelsavtalen är av yttersta vikt för svenskt jordbruk.
Rätt...
Och även amerikansk jordbrukspolitik.
Men det känns något sent som motiv för en USA-resa.
USA ändrade sin jordbrukspolitik redan 2013 med fullt utslag 2014.
TTIP torde väl hanteras i Bryssel och då LRF har ett rejält kontor där borde LRF centralt vara väl informerade....

Och...
En amerikansk jordbrukspolitik som innebär att de amerikanska skattebetalarna får står för agribolagens stabila vinster genom en sorts "skördeskadeskyddsförsäkringar" av den modell vi hade på den "gamla goda tiden" i Sverige. Något som vi i Europa lämnat helt idag.
Det innebär att amerikansk jordbrukspolitik också släppt BlairHouse-överenskommelsen från 1992! Medan EU fortsätter med den politiken!
Det måste innebära att Europeiska Unionen är en politisk "Lame Duck"!

23 oktober 2015

Alltid skyldig

Som vi alla vet, de som har en liten insikt i verkligheten...
(De som bara tror sig veta, de just bara tror...)
Det som gäller är att djurägare är alltid skyldiga!
Något logiskt rättssystem finns icke.
http://www.skd.se/2015/10/21/polisen-kraver-asp-pa-400-000-kronor/

22 oktober 2015

Det pyste

Efter att i årtionden förstått hur frustrerande det måste vara att just vara redaktör på tidningar inom LRF-sfären så är det litet småkul att läsa den avgångne redaktören, numera frilansande, Vernerssons smått undertryckta vrede i nedan länk.
Att han nu släpper som en ballong med övertryck där det pyser ut i varje hörna av möjligt pyshål...
Allt för att inte explodera helt.
För då kan man bli kallad allt möjligt.

http://www.svd.se/lagpristrend-blir-jordbrukets-dod

21 oktober 2015

Tröttsamt

Med jämna mellanrum kommer det snusförnuftiga pensionsråd av folk som inte har en aning om jordbrukets belägenhet i ekonomiska frågor.
Att det "bara" är att plocka ut en inkomst ur företaget som man själv tycker det skall vara...
Och att resten är bara bokföringsmässiga finter.

Så funkar det mestadels inte.
Man kan inte ta ut någon inkomst då man konkurrerar på en europeisk gemensam marknad!
Där konkurrenterna också jobbar med låga inkomster, men utan några skatter!
Vilket kräver förmåga att plocka ut dubbelt mot konkurrenterna söderut.
Plus givetvis högre kringkostnader då alla andra i Sverige också betalar dubbelt mot söderut.
Ingen win-winsituation utan loser-losersituation!
Vilket är fullständigt okänt för nästan alla politiker och ekonomer i detta land....
Så därför blir rådgivningen i ekonomiska frågor ett gissande enbart där den som gissar just bara gissar...
Det kallas rådgivning.
http://www.lantbruk.com/lantbruk/lantbrukare-har-ett-daligt-skydd-infor-pensionen

Som jämförelse kan ett gammalt inlägg på Cornucopia nämnas.
Visserligen inte dagsfärskt men det är färskare än rådet om pensionsfrågan i ovan länk.
http://cornucopia.cornubot.se/2012/10/eus-bondepension.html

20 oktober 2015

Spekulationer om framtiden

Det som främst kännetecknar dagens matvanor är kvaliteten på maten.
Den usla kvaliteten.
För vanligt folk....

Och värre tycks det bli.
Men man vänjer sig. I nedan länk till Rabobank där man just spekulerar i framtidens mat och jordbruk.
En bolagisering av det globala jordbruket är uppenbar utveckling när man läser funderingarna.
Från en ganska obetydlig roll globalt för tio - femton år sedan med runt 10% av världsmarknaden för de stora agribolagen, till idag runt 20%.
Man förutser än större bolagsinflytande, även om det inte nämns i detalj...
Och..
Att en allt talrikare urban befolkning ställer större krav på maten och dess kvalitet.

Det sista tvivlar jag på. Det man själv kan se är en snabbmatutveckling med många fler alternativ än McDonalds. Men det är fortfarande snabbmat.
Som bygger på pasta, nudlar och "putinklubbor". Vete, ris och hönor.

Nötkött har alltid varit en lyxmat. Det tycks bli tydligare...
Hönan blir effektivare och därmed starkare på marknaden...
Precis som det påstås inom miljörörelsen.
Märkligt att miljörörelsens argument sammanfaller med de rationella agribolagens framtidsvisioner.
http://rabobank-food-agribusiness-research.pr.co/113638-rabobank-farming-and-agriculture-must-become-smarter-to-feed-the-world-in-2025

Eller mer matnära...
http://www.theecologist.org/essays/2985798/kriss_the_croissant_and_our_fatally_fractured_food_chain.html

19 oktober 2015

GMO skingrar dimmorna

Att GMO är en kontroversiell fråga är de flesta medvetna om.
Men oftast bara som en konsumentfråga.
"Är det farligt att äta?"
Så kontrollen över GMO har i Sverige blivit en hälsofråga...
När det är en maktfråga.

I nedan länk från finsk horisont berättas på en initierat sätt om den aktuella situationen.
Det finns egentligen inget att tillföra.
Utom att slaget troligen är förlorat..
För GMO-motståndet.

Att bli bonde framöver är bara ett slavarbete.
Att vara konsument med andra åsikter än det som presenteras i affären är omöjligt.
Att odla sin egen mat blir ogörligt när GMO-samhället blir genomfört.

http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=476

18 oktober 2015

LRF-toppen gillar inte den statistik de själva medverkar till.

"Ord och inga visor" - som det brukar sägas!

Man undrar ju vad som ligger bakom döljandet av alla de statistiskt säkerställda fakta som kommit fram genom de senaste 25 åren. Varför har LRF,varit så angeläget att, i "konspiration" (?) med politiken, oavsett vem som suttit vid makten, dölja fakta om jordbrukets oavbrutet fortgående lönsamhetsförsämring?

Björkska utredningen 1997 - Finland = 4.600 kr driftsöverskott/ha, Danmark = 3.900 kr/ha, Sverige = 980 kr/ha. LRF:s enda medicin = sänk dieselskatten, vilket bara gett en i stort sett försumbar höjning av det svenska jordbrukets driftsöverskott. Noteras kan att intäkterna var ungefär lika stora per hektar i alla tre länderna. Sverige avvek genom sina enormt mycket högre kostnader.

Och nu är vi där igen. Åter avleder LRF o politiken uppmärksamheten från väsentligheter genom att som enda alternativ tala om en sänkning av dieselskatten med 30 öre (sic). Tydligen ett bra läskpapper för att suga upp missnöjet med - och vargen förstås!

År 2000 råkade media (av misstag) i någon liten notis publicera EU-statistik som visade att Sverige hade EU:s sämsta lönsamhet i jordbruket. Svaret från Jordbruksdepartementet blev: Det kan inte stämma - alla bönder åker ju runt i fyrhjulsdrivna Landrovers!

Bara ett par exempel ur historien!

HR


http://na.se/asikt/debatt/1.3157135-svenska-mjolkbonder-har-svart-att-konkurrera-med-eu

Apropå...
http://www.atl.nu/entreprenad/priset-p-diesel-s-nks-igen

17 oktober 2015

Upphittad häst

Enligt en förvånad polis i Göteborg så undrar man vem som äger hästen som hittats....
Ägaren kan höra av sig så ordnar det sig.
Tycker polisen....

Om vi har en bostadsbubbla som det pratas om så har vi nog allt en större "hästbubbla".
Att hålla häst kostar det vet nog de flesta, men hur mycket tänker man nog inte på innan man måste prioritera...
Att sälja en häst som är dryga tjugo år, även om den är tjock och fin, som det sägs i nedan länk, så är det nästan omöjligt att bli av med en äldre häst.
Att slakta en gammal häst ger inget utan är enbart en utgift.
Hur mycket?
Enligt rykten så blir det runt 5000kr .....
Jag vet dock inte och tänker inte skaffa häst för att få reda på detta heller.

Identifiering?
Tja, hästpass kallas det...
Det är ganska vanligt att de hästar som myndigheterna omhändertar och säljer vidare blir omidentifierade för att den gamla ägaren inte skall kunna söka upp hästen.
Man kan nog tänka sig frågan omvänt...
Släpp hästen lös i en annan del av landet och tjäna 5 000kr.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2866298-hast-upphittad-i-goteborg-aterfas-mot-beskrivning

16 oktober 2015

Alltid skyldig

Djurägare, ja, de flesta medborgare inser inte hur djurskyddslagen fungerar.
Hur den är konstruerad.
Det finns inget syfteskrav.
Alltså, krav på att medvetet brutit mot lagen. Alltså är alla djurägare djurplågare, per automatik.

Det innebär att djurägaren, eller den som är ansvarig för djuret, alltid är skyldig att se till att djuret inte skadas eller far illa...
Även om det handlar om ett vulkanutbrott!
En olycka är inte en orsak att slippa ansvaret inför lagen!

Därför åtar sig aldrig en förnuftig advokat djurskyddsfall.
"Man kan inte vinna", som en advokat sa till mig när vi diskuterade frågan.

Därför blir det som i nedan länk....
Helt "naturligt", så att säga...
http://www.atl.nu/skog/f-r-gare-saknade-rovdjursst-ngsel-anklagas-f-r-att-ha-brutit-mot-djurskyddslagen

Ett tidigare inlägg i ämnet kanske förtydligar problemet.
Svensk lag gäller bara svenskar!
Därför att det bryter mot sunt förnuft och internationella rättsprinciper.
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/10/2500-km-pa-71-dagar.html

15 oktober 2015

Subsidiaritetsprincipen

Minns någon debatten inför omröstningen till EU-valet 1994?
Jag minns inte så mycket, men någon pratade ofta om subsidiaritetsprincipen, att förlägga beslut på "rätt" nivå...
Eller vad det handlade om....
Idag tycks alla glömt detta helt.

Det verkar mer fungera enligt Parkinsons allmänna lag...
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Parkinsons_lag

Problemet är att det inte är lämpligt att bara skämta bort detta.
Allvaret finns där. Det handlar om en byråkratisering av samhället.
Och de nya "ordnarna" - bolagsvärlden. TTIP allmänt kallat….
http://www.independent.co.uk/voices/i-didn-t-think-ttip-could-get-any-scarier-but-then-i-spoke-to-the-eu-official-in-charge-of-it-a6690591.html

Att rota i skitsaker och lämna "walkover" i väsentligheter.
http://www.atl.nu/lantbruk/goda-och-d-liga-nyheter-f-r-svensk-ekoodling

14 oktober 2015

Oförskämt, Herr Statsminister

Enligt uppgift sade statsministern i TV-debatten att jord- och skogsbruket vore en lämplig plats att placera flyktingar från det genuina stadssamhället Syriens hitkomna immigranter.
Det är så bra för man behöver ju inte kunna något när man jobbar inom jord- och skogsbruket. Det är så kallade "enkla jobb".

Oförskämt, Herr Statsminister!
Inkompetent och oförskämt påstående mot en hårt arbetande del av befolkningen.
Och som visar statsministerns bristande insikter i samhällets funktioner.
För att begripa sig på annat än svetsa tycks herr Statsminister inte. Eller det kanske inte heller fungerade? Fackligt arbete är nog "enklare", så att säga. Än att svetsa.

Eller det kanske är så att Statsministern svetsat för mycket?
Det frigörs nämligen mangan i svetsröken och mangan påverkar nervsystemet.
Man blir trög i skallen...

Är jag oförskämd?
Jaså... Vad är då inte statsministern?

Att jord- och skogsbruket skulle kunna svälja en massa snabbutbildade människor till att utföra en ekonomiskt meningsfull insats i skogen och i jordbruket, då vi har Europas högsta skatter på de lägsta inkomsterna ställer upp flera krav. Att staten helt betalar dessa människors lönekostnader och att priserna på produkterna höjs.

Vi har Nordeuropas lägsta virkespriser, åtminstone var det så förra året.
Med snittpriser på 41€ per kubikmeter mot 61€ i Baltikum.
Eller uttryckt så här: Vi har samma priser som på 1980-talet.
Mekaniseringen är därför närmast total! Förutsättningen för allt.
En omöjlig ekvation. För att kunna sysselsätta ovana och okunniga människor.
I jordbruket är mekaniseringen också så långt gången att det vore katastrofalt att placera en okunnig i en maskin som kostar en miljon, eller mer, i inköp.
För det gör nästan alla maskiner numera...
Och lönsamheten i jordbruket hänger på förmågan att kunna sitt jobb i alla dess skiften.
Trots det minskar verksamheten inom jordbruket...
Och ändå nämner jag inget annat om övriga krav på yrkeskunskaper.

Det vore kanske lättare att lära immigranterna att svetsa.
Och karriärmöjligheterna är bättre....
Man kan ju bli statsminister.

TG

http://www.atl.nu/arbetsliv/satsning-p-gr-na-jobb-t-nyanl-nda

__________________________________

"Och var ska dessa låglönejobb skapas? Jo i skog-jordburk-trädgård!"
Där behöver inte "skapas" några "låglönejobb". Det är sedan länge Sveriges mesta låglöneområde.

I den flyktingström som kom efter kriget var det många flyktingar som började jobba i skogs- och jordbruk. Harry Schein, till exempel.
270.000 (tvåhundrasjuttiotusen!!) gårdar med mjölkkor där stor del av dessa fortfarande mjölkades för hand.

I dag finns det ca 1,5 procent kvar av det antalet mjölkgårdar (och snart kanske inga alls) och vid en stor del av dessa mjölkas korna med robotar.

Ibland undrar man vilken värld våra politiker lever i?

HR

13 oktober 2015

Kafka, igen

Som vi "alla" insett så kan man med datorns hjälp styra världen på det mest komplicerade sättet.
Att göra tillvaron så krånglig det någonsin är möjligt.
Och jordbruksbyråkratin är "expert" på detta.
Efter århundraden av träning och erfarenhet.
Men som sagt...
Efter att Brysseladministrationen släppte vad som tidigare kallades "subsidiaritetsprincipen" har byråkratin skenat... Även i Sverige.
(När skedde den förändringen egentligen? Jo, när Bryssel hade nått de gränser österut som ansågs eftersträvansvärda. Sedan fanns det ingen anledning att upprätthålla någon falsk fasad av "demokrati". Efter den datumen släppte man alla ambitioner att uppehålla sådant trams som just "subsidiaritetsprincipen"... Eller hur?)

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4802
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/hastpass/nyareglerforhastpass.4.6a971bcf14fb6c2dfebbd4a.html

12 oktober 2015

TINA

Som vi märkt har det varit ett väldigt klagande hos mjölkbönderna i sommar.
Med en samlad reaktion i Bryssel för några veckor sedan....
En sådan reaktion tror inte jag är så lyckad, för det har aldrig funkat förut.
Jag var med på "bondemarschen" till huvudstaden i början av 1980-talet och jag trodde inte på det då heller. Men åkte med för att kanske man kunde träffat några gamla kurskamrater på resan...
Men då insåg jag tydligt att det var en meningslös manifestation!

Nu tycks intresset för mjölken falnat överlag och nu kommer mothugget...
Åtminstone på kontinenten.
Här är en artikel om böndernas inkomster...
Och slutsatsen är: Vad bråkar man om?

Den jordbrukspolitik som grundades på erfarenheter från 1940-talet är definitivt borta.
Och både politiken och jordbrukarna måste söka nya vägar. Men klarar man det?
Eller sitter vi fast i ett traditionellt tänkande där urbaniseringen är TINA? (There is no alternative)

http://capreform.eu/rising-agricultural-incomes-in-europe/

11 oktober 2015

Miljörörelsens landsbygdshot

Den indiske samhällsdebattören Devinder Sharma skrev en gång att när han första gången hörde en annan indier, en ekonom på IMF, uttrycka sin framtidsvision fick intrycket av en varning.
Att det kan bli så som ekonomen sade och att det var en bister framtidsvision....

Femton år senare insåg Devinder Sharma att det inte var en varning som han uppfattat, utan en förutsättning.
En global ekonomisk plan.
Vilken för Indiens del skulle innebära att hälften av Indiens 600 miljoner bönder skulle på några årtionden flytta in i storstäderna som industriarbetskraft. Nästan lika stor population som hela EU.
En extrem urbanisering av Indien.
Som inte fungerat, konstaterade han.....

Att detta scenario ingår i den västerländska miljörörelsens ideologiska och ekonomiska tankar var han nog inte medveten om när han insåg resultatet för Indiens del.
Och det är knappast något som vi i Europa heller inser...

Dock har åtminstone den svenska landsbygdens befolkning insett att just miljörörelsens moderna del just blivit den mest landsbygdsfientliga politiska rörelse vi haft sedan förra sekelskiftet.
Varför det blivit så kan man undra...
Och vad det kommer att innebära framöver är också något man borde resonera om.
Men nedan artikel borde vara en lämplig utgångspunkt för funderingar.

http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2015/sep/24/meet-the-ecomodernists-ignorant-of-history-and-paradoxically-old-fashioned

10 oktober 2015

Fallande priser

Att mjölken blir billigare tycker Folkpartiets ledare Björklund är bra..
"För barnfamiljernas skull"...
Men funkar detta på sikt?
Den frågan ställs i nedan länk.

http://capreform.eu/decreasing-food-prices-short-term-happiness/

8 oktober 2015

Bättre tider, eller?

Fonterraauktionen tyder på att de globala mjölkpriserna stiger.....
Men, varför säljer då vissa sina stora anläggningar?

http://www.stuff.co.nz/business/farming/dairy/72629955/kiwi-owners-put-australias-biggest-dairy-farming-operation-on-the-market.html

Men det varnas för alltför mycket optimism även här hemma...
http://www.atl.nu/lantbruk/pressade-arla-b-nder-samlas-till-representantskapsm-te

7 oktober 2015

TTP och TTIP

Eftersom svensk mjölkproduktion fått de möjliga stöd av politiken - som är politiskt möjliga - så är det nog bara att invänta TTIP....
Och ta de beslut som måste ske som företagare.

I nedan artikel resoneras om hur den canadensiska mjölkmarknaden skall öppnas för konkurrenterna från söder om gränsen.
Man skall få samma villkor som risodlare fick i en asiatiskt land för tjugo år sedan.
(Minns inte vilket). Då öppnades den helt slutna inhemska marknaden för import av ris- med 10%. Tio år senare var importen dominerande...
De lokala risodlarna hade tvingats sluta...

Samma blir effekten för den canadensiska mjölkproduktionen, som ju domineras av måttligt stora enheter. Sådant som vi numera kallar "familjejordbruk"...
Inte riktigt sörgårdsidyll, men relativt sett är det allt så...

Utplåningen av sörgårdsidyllen går fort nu...
I hela västvärlden.

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/451241/agriculture-le-plan-canadien-de-gestion-de-l-offre-risque-de-se-faire-ecremer

Och:
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/716932/the-great-trans-pacific-free-trade-charade

Eller.....
http://www.expressen.se/debatt/mjolk-ska-inte-kopas-for-skattepengar/

4 oktober 2015

Syrienkrisen och flyktingvågen

När jag för tio år sedan när jag började skissa på att avsluta mina funderingar om det kollapsande svenska jordbruket och livsmedelsförsörjningen som en bok, fick jag även med globala funderingar. Men att dessa så snart skulle bli förverkligade, insåg jag inte riktigt.
Att de som sitter riktigt illa till inte kan flytta kan vem som helst inse, men att politiken skulle bli så handfallna blev en överraskning - trots allt.
(Man såg ju den svenska förvirringen som uppstod vid tsunamin, där länder som vi vanligen betraktar som korrupta och inkompetenta visade enorm handlingskraft, som Italien).

Debatten i Sverige har i årtionden varit extremt naiv och riktigt lidit av HYBRIS!
Jag antar att vi nu närmar oss den punkt då omprövning kan ske......
Att vi som nation skrotar HYBRIS och blir krismedvetna?!

Hur skall man försörja svenska folket med mat?
När ingen lantbrukare kan få sin ekonomi att funka.
Vilket är ett globalt problem....
Men sett ur ett europeiskt perspektiv är det svenska jordbruket i en mycket värre situation än något annat land!!
Nåväl... Sanningens stund närmar sig!

I nedan inlägg från 2014 så funderar jag om detta:
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/09/miljoflyktingar-framtid-eller-nutid.html

Hoppa över det om jag verkar tjatig och gå till artikeln om syriskt jordbruk från 2009....
http://www.irinnews.org/report/85963/syria-drought-driving-farmers-to-the-cities

Eller från via Campesina om Västbanken:
http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/food-sovereignty-and-trade-mainmenu-38/1840-more-than-30-000-beneficiaries-from-uawc-s-projects

3 oktober 2015

Land Grabbing - The MovieGäller inte Sverige?
Jaså...
Sverige är väl i allra högsta grad en koloni i Europeiska Unionen.
Och har haft en inrikes kolonial politik gentemot norra Sverige....
Läs gärna "Vår irländska fråga". En bok från förr som åter är aktuell.
Om det inte räcker med nedan länk....

http://www.bt.se/debatt/baggboleri-bolagisering-och-globalisering/

1 oktober 2015

Kafka och Bryssel

Jag älskar denna förklaring i "praktisk byråkrati" som nedan ledarartikel från finsk horisont angående Brysselbyråkratins nordiska tolkning.
Helt underbar i riktig Kafkastil.

Behöver man berätta mer?
http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=473