19 oktober 2015

GMO skingrar dimmorna

Att GMO är en kontroversiell fråga är de flesta medvetna om.
Men oftast bara som en konsumentfråga.
"Är det farligt att äta?"
Så kontrollen över GMO har i Sverige blivit en hälsofråga...
När det är en maktfråga.

I nedan länk från finsk horisont berättas på en initierat sätt om den aktuella situationen.
Det finns egentligen inget att tillföra.
Utom att slaget troligen är förlorat..
För GMO-motståndet.

Att bli bonde framöver är bara ett slavarbete.
Att vara konsument med andra åsikter än det som presenteras i affären är omöjligt.
Att odla sin egen mat blir ogörligt när GMO-samhället blir genomfört.

http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=476

2 kommentarer:

 1. Patent är överskattat eftersom analysen måste göras djupare än så. Säg att du vill odla en broccoli "mot cancer" (inom citationstecken eftersom det är en lång kausalkedja som måste stödjas för att "mot cancer" skall vara lika med mot cancer det vill säga 100 % i alla fall. Har forskarna testat på endast 100 personer finns det risk att man missat faktorer som bidrar till cancer hos 200 andra personer, men som missades i det slumpvisa testet. Således kan deras studier ha varit statistiskt korrekta, men verklighetsmässigt falska.)
  Du tar patent på broccolin och börjar odla den. Saknas vissa näringsämnen som är nödvändiga för att få fram det magiska ämnet spelar det ingen roll att den patenterade mekanismen är för handen, eftersom den inte kan nyttjas. Det är som att ha ett rödfilter för ljus, men endast skicka blå ljusstrålar. Fantastiskt fint filter som hänger i luften, i väntan på rött ljus.
  Jämför med proteinframställningen i kroppen. Om inte rätt ämnen finns i kosten kan inte vissa proteiner framställas.

  Bondens nya marknad är att ta betalt av växtförädlingsföretagen för rätten att sätta frön på dennes mark. Bondens kontroll över marken är en essentiell del för att förädlingsföretagets marknadsandel skall vara intakt. Inget frö i världen är värt något om det inte planteras i marken. Vill lagstiftaren jävlas är det bara att sluta odla. Massdöden sker inom två år, efter att slavlagstiftningen genomfördes. För är lagstiftare och storföretag så kåta på giriga vinster så måste de våga gå all in.
  Genomför man en lagstiftning vars resultat är att likställa med slaverikontrakt, har man bevisat i vilken hägnad man sällar sig. Totalitarisms hägnad. Vilket inte är fel i sig:

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett företag som äger
   All mark, all förädling, alla vattenrättigheter, patent på luftens molekyler som går igenom ett reningsfilter som är patenterat av företaget som tillför orgonenergi som hindrar cancer/ebola, patentet för genscreening av barnen så att alla barnen som föds av föräldrar är ägda av företaget och som föräldrarna får betala licenspengar för att få umgängesrätt med barnen. Företaget äger vidare rätten till uppfostringsskolindustrin där man har upphovsrätt på metoderna. Företaget har anställda politiker som genomför lagstiftning å företagets vägnar så att konkurrerande företag på förhand krossas av en ogenomtränglig byråkratisk hinderbana. För samhällets bästa, givetvis. Företagets medarbetare är goda människor.
   Uniforma skapelser med genspecifika uttryck. En person blinkar i neon genom en markörsekvens i HN2Cq-komplexet, en annan person har neuroner kopplade till företagets senaste linsteknik från underleverantören Aimpoint som inopererades direkt efter födseln - beställt av föräldrarna två år innan insemineringen av surrogatlivmodern på företagets centrala framställningsanläggning i Arizona. Beställningen gjordes online och föräldrarna kunde simulera det nya barnets egenskaper i en holografisk säljstudio i ett nybyggt upplevelsecentrum finansierat via företagets ena bankfilial. Lånelöftet innehöll en förbehållsklausul som säkrade företaget rätten till barnets framtida avkomma, som en grund för framtida förädlingsarbete. Företagets utvecklingsavdelning hade funnit några nya emergent properties ur just denna kombination av gener, vilket man såg en strålande framtida marknad för. Dessa egenskaper efterfrågades av nya föräldrar som förberetts för att efterfråga dessa egenskaper sedan barnsben av företagets marknadsavdelning som hade nära samarbete med företagets utbildningsdoktrinära utvecklingsavdelning för pedagogiska verktyg. Således skapade företaget sin egen efterfrågan genom utbildningsinsatser av barnen som de ägde och kunde därför alltid finna 100 % efterfrågan av alla sina utvecklingsinsatser.

   Styrelseordföranden såg den beskrivna framtiden och den var god. Ordföranden bemyndigade VD:n att genomföra framtidsstudiens strategier. Investeringshorisonten var väldigt lång, men de framtida vinsterna var så enorma att ingen sund manager kunde bortse ifrån potentialerna. En god marknadsspelare, spelar marknadsspelet gott.

   Boken heter "framtiden redan idag" av ......

   Radera