12 november 2015

Animaliefabriken

Sedan svenska politiker i slutet av 1960-talet påtalade att "Sverige skall ha animaliefabriker" så har det varit politikens mål.
Djurbesättningarna har ökat i storlek.
"Factoryfarming" på engelska...
Nu har ett svenskt initiativ angående detta och kopplat till just animaliefabriken...
Jag förstår bara inte hur Bo Algers får ihop detta?
Då han och andra förståsigpåare drivit fram en djurskyddlagstiftning som fullständigt slagit ut det småskaliga och enbart gynnat just "factoryfarming"/ animaliefabrikerna....
Då regelverket hela tiden varit inriktat på tekniska detaljer som just går att kontrollera med tumstock - och inget annat.
Vilket vem som helst begriper, bara gynnar "factoryfarming"/animaliefabriker!
Men Bo Algers kanske inte sett verkligheten, utan bara sina egna teorier....

http://www.vastgotabladet.se/article/algers-bakom-ny-djurskyddsorganisation/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar