8 november 2015

Mål och medel

I den jordbrukspolitiska diskussionen som Näringsdepartementet initierat handlar det mest om svenska funderingar angående Bryssels agerande i jordbrukspolitiken.
Inte om den svenska reaktionen på hemmaplan.
Utan enbart en fortsättning på den gamla tanken om att "Sverige skall ha animaliefabriker"...
http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/11/klimatsmart-mjolk.html

Är det en konsumentinriktad politik eller en kvarleva från 1900-talets industrisamhälle?

En del debattörer efterlyser nya tag. Var finns dessa goda karameller?
De finns direkt utanför dörren...
Den som har ögon han ser..
Svenskt traditionellt jordbruk har sumpat sina bästa idéer i ambitionen att vara "modernt"....
När man har världens bästa affärsidé framför sig, på hemmaplan...
Men hur få politiken att inse detta? För utan politiskt stöd går det inte! Det är erfarenheterna från andra länder!
Istället för att försöka göra svenskt jordbruk till en minivariant av amerikanskt storjordbruk.
En fullständigt idiotisk tanke!
Nedan är min egen film från Tomas Hägmarks besättning...
En av de sista som driver det på traditionellt sätt.
Resten försöker imitera amerikanskt storjordbruk.
Utan att inse att det även i USA finns mindre jordbruk för lokal försörjning....
När skall politiken inse att maten inte längre är "bränsle åt industriarbetare"?
(Den kobonde som tycker att juversidan är för svag på fällkorna kan kolla min film här nedan och studera min "favorit"! Att avel är ett "bläddrande i kataloger" är inget för proffs. De mjölkbönder som vill något mer än att mjölka kor har här en utmaning! Och en affärsidé!)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar