17 november 2015

Omega-6 bakom svår tarmsjukdom

Kött från älg och rådjur, till exempel, innehåller höga halter av det nyttiga omega 3, liksom vildfångad lax (dock inte odlad norsk lax) och nötkreatur som bara (det är sannerligen inte så bara utan vad de är skapta för) föds upp på gräs och hö. Men i de moderna animaliefabrikerna anses det gå för långsamt med uppfödning på det sättet och kor kan inte "leverera" 12 - 15.000 liter mjölk om året på sådan utfodring.Och även uppfödning av köttdjur går "för långsamt" med grovfoderutfodring i vårt "höghastighetssamhälle". Därför allt större kraftfodermängder och inget eller försumbart betesinslag i foderstaten. Och politiken har därmed bestämt att bönderna ska producera en, ur näringssynpunkt, undermålig bulkvara. Vilket i sista änden gynnar läkemedelsindustrin som får tillfälle att "forska" om varför, till exempel, ulserös kolit ökar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar