31 december 2015

Nyårslöfte

Här nedan i länken finns ett antal nyårslöften från USA.
Jag nappar på ett av dem...
"With all the biodiversity we are blessed with, both locally and globally, I resolve to eat something new and interesting every month…including, and especially, more invasive species."

Jag har ett ställe där Parkslide växer...
Det skall jag försöka äta bort.30 december 2015

Ur danskt perspektiv

I nedan länk beskrivs tillståndet för danska och svenska mjölkbönder.
Att sista striden tycks vara på väg...

Skillnaden, som jag ser det, är de fasta kostnaderna och synen på hur korna skall "jobba".

I Sverige (och Danmark) har tekniken alltid varit det viktiga. Inte biologin.
I England och Irland handlar det om att producera så nära naturen som möjligt.
Det är denna skillnad som nu är avgörande...
En skillnad i nationell kultur som styrt utveckling till denna situation.
Då politiken styrt lantbrukets förändring sedan 1800-talets industriella stycketänkande.
Det har aldrig handlat om en ekologisk balans, förhållandet mellan människa och natur.
Nu visar sig detta genom att avslöja skillnaden mellan två olika system i Europas jordbruk.
Som förmodligen blir avgörande ganska snart.
För att tro att någon skall förstå och få alla att byta fot.... Det är knappast troligt.

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2992882/maelk-og-penge-fosser-ud-af-staldene/

Intressant

Smörandet inom näringen är sanslöst.
http://ja.se/artikel/49249/ahnberg-far-pris-av-ksla.html

Litet gammalt här.....
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/09/nordbruk-intervju-med-mark-ritchie-fao.html
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/12/308-farre-mjolkgardar.html
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/06/korruption-inom-jordbruket.html

29 december 2015

Grönvaskning

Jag blev tipsad om en blogg som dykt upp på nätet nyligen.
En giftig lantbruksblogg med flera dimensioner.
Uppenbart en lantbrukare med insikt i branschen!

I ett inlägg påpekar han hur Lantmännen kör med en variant av "greenwashing".
Jag måste erkänna att jag inte uppfattat just detta så tydligt som bloggaren, men jag har inte riktigt samma infallsvinkel i lantbruket som "Den fixerade suggan" som bloggen heter.

Men inlägget faller in i det gemensamma mönstret om lantbrukets, eller det gemensamma jordbrukets och landsbygdens situation i det mest "grönvaskade" ämnet av allt - klimatköret - där alla nu letar syndabockar och en av de främsta syndabockarna är (sedan gammalt) just svenskt jordbruk.

Lantmännen har möjligen insett detta och kör en defensiv strid med "grönvaskning" av sin marknadsföring så gott det går. Bloggaren, "Den fixerade suggan", beskriver dock sanningen.
Att skylla på de inkompetenta bönderna, som "suggan" inser att Lantmännen gör, det sväljer inte "suggan" utan påpekar att Lantmännen på detta sätt ställer in sig i kören och pekar ut lantbruket som ett "klimathot"!

http://fixeradesuggan.blogspot.se/2015/12/lantmannen-tvattar-gront.html

28 december 2015

Samma visa överallt

Ett politiskt axiom i dagens värld är urbaniseringen som ekonomisk motor i ekonomin.
Den gäller inte bara i Sverige, även om det kanske för oss känns så....
Med tankar av Reinfeldt om de enorma ytor som finns i Sverige eller Annie Lööfs 40- miljoners befolkning.

Jag har tidigare beskrivit hur debattören Devinder Sharma i Indien chockades av insikten om hur just detta ekonomiska axiom slog i hans hemland, Indien.
Hur det drabbade den 600 miljoners befolkning som är beroende av att kunna leva på sitt jordbrukande.....

Devinder Sharma har ofta påpekat hur kritiska USA är mot Indiens ambitioner att försörja sina fattigare delar av befolkningen med mat - på sitt sätt. Vilket strider mot WTOs regler. Trots att USA också har ett stödsystem för sina fattiga medborgare, det som vanligen kallas "food stamps", matkuponger.
Två olika system, organiserat på olika sätt men med samma mål. Att ge de fattigaste delarna av medborgarna ett mål mat om dagen.

Hur detta kan bli en tvistefråga i WTO tyder på att Indien betraktas som en koloni, medan USA är kolonisatören....
Någon annan vettig förklaring hittar jag inte då problemet med urbaniseringen och landsbygdens avfolkning och ökande fattigdom är ett globalt problem!
De länder som kan undvika dessa effekter i en global ekonomi måste lyftas fram!
Annars fortsätter hela världsekonomin mot samma mål. Ett gigantiskt urbant system.
En omöjlighet, som bara en blind urban politikerkår (inklusive svenska centerpolitiker) kan tro skall fungera.

http://devinder-sharma.blogspot.se/2015/12/2015-was-bad-year-for-indian-agriculture.html

http://modernfarmer.com/2015/12/the-state-of-rural-america-2015/

27 december 2015

UPA

De tre bokstäverna UPA har präglat min tid som lantbrukare.
Utan Personligt Ansvar.....
Alla dessa organisationer och kooperativa företag som dominerat svenskt lantbruk sedan 1930-talet har just varit UPA....
Eller som riktigt vassa kritiker sagt, tjänstemannastyrda.
Hela jordbruksnäringen har varit styrt in i minsta detalj av just detta fenomen..
UPA...
Utom min situation som lantbrukare, även om allmogen i städerna fått för sig det...

Jag minns min första reaktion efter bara några dagar som självägande bonde då en seminör som besökte mig för ett semineringsuppdrag började påtala för mig hur jag skulle sköta avelsarbetet på mina kor.
Av ren hövlighet så bad jag honom inte att dra åt helvete....
Men detta var naturligtvis en bagatell.
Hela seminorganisationen, HusdjursSverige, var en kooperativ organisation med statligt stöd.
Ett UPA som just kräver en stark och målmedveten jordbrukspolitik.
Vilket vi saknat länge...
Och särskilt efter 1995!

Under många år var HusdjursSverige uppbyggt i ett trappstegssystem.
Som lantbrukare och kund hos den lokala husdjursföreningen så hade man direkt kontakt med personalen på föreningen. De som var seminörer och som ibland dagligen kom på besök för semineringsuppdrag. Den administrativa personalen bestod av en ansvarig veterinär och någon administrativ chef plus några andra. Föreningen hade en styrelse utsedda bland medlemmarna. Mestadels välrenommerade lantbrukare. Så långt verkar det ju normalt. Acceptabelt...

Husdjursföreningen i sin tur var medlem i en samlingsorganistion som hette just Husdjur, SHS förkortat. Där hela avelssystemet var koncentrerat med husdjursföreningar, rasföreningar och urvalsteknik och teorier för i stort sett allt inom nötkreatur. Och makten var där också. Hos byråkratin.

De olika rasföreningarna som Låglandsföreningen eller SRB-föreningen hade inte mycket att bestämma om, egentligen. Vilket blev uppenbart när man skapade ytterligare en organisation ovanpå dessa redan maktfullkomliga konstruktioner. "Låglandsavel" blev namnet.
Denna organisation skulle sköta det praktiska arbetet med Låglandsrasen, numera kallad Holsteinrasen. En fullständigt hopplös konstruktion för att kunna fungera i ett normalt näringsliv.

Vid ett tillfälle var jag som slutförbrukare av seminmaterial, alltså koägare, med på ett sådant möte med VD:n på denna förening, tillsammans med ett antal andra mjölkproducenter. Vi ville få en möjlighet att välja själva vilka tjurar som skulle importeras och användas av oss. Men det föll inte i god jord. Urvalet skulle ske av VD:n och ansvariga veterinärer...
Föraktet för oss praktiker var så tydligt att han kunde lika gärna spottat mig i ansiktet.
Vilket sedan gav effekten att ett antal bönder började med import av seminsperma utanför organisationerna. Revolutionen var igång.
Själv gick jag en snabbkurs i seminering av kreatur hos Magnussons på St. Bjurum och blev den förste "egenseminören" i den lokala husdjursföreningen. En inte helt smärtfri process, men det kan jag berätta om en annan gång....
Detta var på 1980-talet.
Kooperationens fall började....

För i grunden var jag som lantbrukare den som hade det slutliga ansvaret för resultatet trots allt.
Byråkrater och politiker är endast pratkvarnar som viker undan när det kniper.
Tyvärr har denna insikt bara varit uppenbar för svenska lantbrukare och bönder.
(Utom LRF-medlemmarna för LRF och kooperationen är fortfarande uppbyggt på samma sätt - UPA.)

Övriga delar av befolkningen har levt kvar i byråkratins Sverige.
Och så kommer det att fortgå till den totala krisen uppstår.
Den kris som sållar agnarna från vetet.

http://ledarsidorna.se/2015/12/stefan-den-forste/

26 december 2015

WTO och ROPPA

Kopplingen mellan europeisk jordbrukspolitik och andra delar av världens ekonomi och samhällsutveckling är ett ständigt trätoämne i WTO-förhandlingarna.
Resultatet av det senaste mötet i WTO, som enbart blev några korta notiser i media, kan ha enorm inverkan på framtidens Europa. Och även Sverige.

I nedan information från ROPPA, den västafrikanska samarbetsorganisationen kopplad till La Via Campesina och Food Sovereignty, så beskrivs problemet ur afrikansk vinkel.
Det mest uppenbara är den demografiska utvecklingen som skiljer Västafrika från övriga världen.
Och vad det innebär sett ur ett jordbrukarperspektiv.
http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Roppa-booklet_of_5_WTO_rules_to_change_for_food_sovereignty.pdf

Ett aktuellt problem i Polen vill man lösa med metoder som nu alltså inte längre skall användas.
Vad gör då producenterna, bönderna, om samhället inte alls ställer upp i ett samarbete?
För Food Sovereignty är det ju inte som den jordbrukspolitiska utvecklingen i EU går mot....
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4861

Och sett ur svensk press vinkel.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ge-frihandeln-en-ny-chans/

Vad blir resultatet av denna process?

25 december 2015

Livsmedelsstrategin

Jag undrar hur man tänker.
En exportverksamhet på en världsmarknad som egentligen är en dumpingmarknad.
Är det lönt att fundera på det?

http://www.lantbruk.com/debatt/fem-punkter-okad-svensk-matproduktion

24 december 2015

American Cream Draft


En sällsynt ras av dessa aktiviteter inom genetiken som skett de senaste tvåhundra åren i Nordamerika är kallblodet American Cream Draft.
En riktig sagohäst!
Här är ett foto från nätet...
Säkert olagligt använt av mig.
Men det är en fantastisk reklam som fotot gör denna sagohäst!
Lämpligt Julmotiv i år...
http://www.grit.com/animals/rare-breeds-of-american-livestock-top-albc-watch-list.aspx

22 december 2015

En Europeisk jordbrukspolitiks sista strid

En europeisk jordbrukspolitiks sista strid (är över.....?)

Sedan krigslutet 1945 har Europa haft en ambition att försörja sin befolkning med livsmedel utifrån lokal produktion. Eftersom två svåra krig under första halvan av seklet skapade katastrofer där svälten var ett faktum för de flesta europeiska medborgare. Och i slutet av 1960-talet var en fungerande europeisk jordbrukspolitik etablerad. Det som vi idag kallar CAP, Common Agriculture Policy. En uppenbar planekonomisk politisk funktion i ett politiskt system, den Europeiska Unionen, som anammar marknadsekonomin mer än något annat. Det har alltså varit klart att CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken, någon gång skulle upplösas och försvinna.

CAPs planekonomiska funktion var som starkast på 1970-talet. Genom den subventionspolitik som genomfördes då foderimporten från USA, som var den amerikanska kontrollfunktionen i den europeiska livsmedelsförsörjningen, stoppades då sojaskörden misslyckades så att exporten upphörde vilket gav de europeiska politikerna chansen att ta initiativet. Man införde subventioner för en rad grödor vilket upprörde USA så grundligt att frågan, det som kallades "Sojakriget", drogs inför GATT/WTO, och där behandlades i över tio år innan man 1990 avgjorde frågan till Amerikanarnas fördel. Riktade subventioner var ett brott mot WTOs regler. Den europeiska jordbrukspolitikens bästa planekonomiska period var förbi. Stödsystemet skulle avvecklas. (I Sverige blev det också en subventionspolitik).

En överenskommelse mellan Bryssel och Washington genomfördes när kommissionären McSharry  besökte USA. "Blairhouseöverenskommelsen" blev en väckarklocka för de europeiska bönderna. Dock inget som uppmärksammades i Sverige, då LRF drev en regeringsvänlig kampanj i syfte att hjälpa till så att Sverige blev medlem i EU. LRF informerade inte sina medlemmar om verkligheten!
Dock har avvecklingen av CAP tagit längre tid är beräknat. En anpassning till en politisk och ekonomisk verklighet. Men processen har hela tiden gått i den riktningen.

En av CAPs viktigaste funktioner är exportstöden för överskottsprodukter inom jordbruket och livsmedelsindustrin. Denna funktion hos CAP har alltid haft en undanskymd roll i europeisk jordbrukspolitik. Då det rätteligen borde kallas industristöd istället för jordbruksstöd. Men just denna funktionen inom politiken har varit mycket omhuldad. Vid ett möte för de europeiska livsmedelsföretagen konstaterade dåvarande handelskommissionären Pascal Lamy, att de europeiska livsmedelsföretagen var guldägg medan jordbruket var en belastning för Europa!
Så exportbidragen skulle fortsätta och att alla andra handelsstörande moment skulle neutraliseras så att de, livsmedelsföretagen, skulle kunna köpa sina råvaror till världsmarknadspriser även inom Europeiska Unionen. Och så har det blivit.

Exportstöden har periodvis varit stora. Så stora som en tredjedel av hela CAP! Men har successivt minskat. Och har nu beslutats att avvecklas helt från år 2018! Detta är en uppfattning som den europeiska delen av La Via Campesina haft sedan 1980-talet när de europeiska bönderna insåg hur exportstöden skapar en falsk konkurrens mellan bönder i olika världsdelar och nationer. En typ av bondeoffer i ett ekonomiskt schackspel. Man föredrog sin egen politiska idé, Food Sovereignty. Men frågan är inte över för det. När USA kraftigt förändrade sin jordbrukspolitik 2013 innebar detta att EU måste anpassa sig till den förändringen, men hur? En del blir alltså att avveckla exportstöden. En självklar förändring som påverkar hela världsmarknaden.

Jordbruksprodukternas allmänt sjunkande världsmarknadspriser har en kanske överraskande funktion. Men som är hanterad i Food Sovereignty! I länder och ekonomier där bondekåren är en liten del av ekonomin har jordbruket marginell betydelse. Det har Agri Food , förutvarande SLI, påtalat sedan starten på 1990-talet. Ett faktum som kanske uppmärksammats för litet inom bondeleden. Och effekterna inom politiken och ekonomin är kanske något överraskande för de berörda. 

Genom en långsam men ständigt pågående förvandling av europeiskt lantbruk till en global prisnivå, genom en successiv minskning av riktade produktstöd, har europeiskt jordbruk nu blivit i stort sett konkurrenskraftigt på en global marknad - utan stöd. Det innebär att exportstöden också kan avvecklas, enligt frihandelsivrarna. Vilket alltså har beslutats skall upphöra. Men den egentliga orsaken är att jordbrukets betydelse och del av den totala samhällsekonomin har minskat i Europa så att jordbrukspolitiken, CAP, egentligen kan upphöra. I samband med införandet av handelsavtalet TTIP!

Då jordbrukssubventioner har stor politisk betydelse i länder och ekonomier med många bönder har alltså exportstöden till jordbruksprodukter och livsmedelsföretagen så liten betydelse för Europeiska Unionen att man nu besluta att avveckla exportstöden. Vilket särskilt gäller Sverige! Däremot har länder som Indien tvingats subventionera export av bomull för att inte skapa ekonomisk och social oro i landet, då världsmarknadspriserna ligger under produktionskostnaderna i Indien. Detsamma gäller en del andra jordbruksprodukter från andra länder. En motsatt effekt innebar att Saudiarabien helt upphört med veteodling då de haft en för dyr odling.

Dessa effekter på världsmarknaden innebär att fattiga jordbrukarländer, som tvingas sälja sin produktion på export, tvingas att dessutom subventionera exporten för att klara uppgiften. Vilket gör att Via Campesinas tanke Food Sovereignty har störst politiskt genomslag i "developing" länder. Medan rika "developted" länder helt enkelt slipper undan dubbelt. Man behöver inte lägga resurser på lokalt jordbruk och kan köpa sina livsmedelsbehov till mycket låga priser på världsmarknaden. Precis som handelskommissionären uttryckte det en gång för tjugo år sedan. En win-win situation.

Vissa länder inom EU har större problem att klara denna nya situation än andra. Sverige är just en sådan ekonomi som redan är illa ute i jämförelse med andra medlemmar i EU. Lönsamheten på gårdsnivå är obefintlig utan stöden! Och en prissänkning av exportvaror genom uteblivna exportstöd är slutet för den bulkvarufunktion som svenskt lantbruk gått in för sedan lång tid tillbaka.

Så utvecklingen är inte så positiv. För dem som inbillat sig att svenskt jordbruk har ett exportvärde. Särskilt gäller det nuvarande regeringspolitik som innebär att svenskt jordbruk skall exportera sig ur nuvarande kris. Det torde vara en omöjlighet att svenskt lantbruk skall odla spannmål för export till världsmarknadspriser, då högkvalitetsprodukter är en svår ekvation i vårt klimat. Det tyder på en överoptimistiskt inställning i svensk jordbrukspolitik. Och det kan också innebära på att man inte varit medvetna om att just exportstöden skall fasas ut! Och effekterna av detta.

Andra delar av jordbrukssverige är mejerierna. Vissa mejerier har satsat hårt på de tidigare höga världsmarknadspriserna och har delvis gjort sig beroende av exportstöden. Detta kan nu vara en katastrofal situation! Men detta diskuteras inte alls i Jordbrukssverige. Utan obetydliga detaljer som representationskonton.

Men har man bakgrunden klar så kan man lättare bedöma framtiden.
Framtiden är det lokala jordbruket, med en lokal marknad. Med lokal förädling.
Export av jordbruksprodukter är bara en nischverksamhet.


http://www.atl.nu/lantbruk/historiskt-handelsavtal-i-hamn

21 december 2015

Dravel

Vad är detta för skitsnack....
"Årets lobbyist".....
Svensk Mjölk....?!
Jaja, juryn är ju också märkligt hopsatt.
http://ja.se/artikel/49226/lrf-mjolk-blir-arets-lobbyist.html

20 december 2015

Förväntat angrepp

I nedan länk utvecklar artikelförfattaren strategin om klimatbråket som startade i Paris.
Och den redan förberedda strategin på området.
Som jag noterat i ett tidigare inlägg.....
http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/11/statistik-logn-och-forbannad-logn.html
http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/12/tveksamheter-om-klimatet.html

Som sagt.
Nu vet jag åtminstone vad vi kan förvänta oss...
http://miljo-utveckling.se/efter-cop21-sa-ska-utslappen-minska/

19 december 2015

Ukrainas öde

Att Ukraina utvecklas till en kommersiell koloni för agribolagen har Monsanto och John Deere visat länge.
Och trenden fortsätter.
Undrar bara vad befolkningen skall göra?
Emigrera till Sverige?
Omvänd rörelse.... Mot förr.
Urbaniseringens folkliga rörelser.
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395248222460&d=Tablet&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout

18 december 2015

Musikhjälpen och klimatet

Det är självklart att klimatet måste ventileras och Musikhjälpen tar upp tråden.
Och lantbruket, som via LRF, misskött sin position i frågan - och kommer troligen att fortsätta så - vill komma in i leken...
Efter nu fyrtio år av misskötsel i opinionen angående miljöfrågorna så är det allt i sista sekunden som man nu tvingas aktivera sig...
Eller är det fem över tolv?
För just i miljöfrågorna har LRF, som de flesta bönder varit medlemmar i, lämnat "walkover" hur länge som helst.

Själv ser jag denna hantering av jordbrukets status i samhället som ett gigantiskt hot mot hela landsbygden!
Om en organisation som LRF hanterar detta så här tokigt även i fortsättningen kan detta bli katastrofalt för landsbygden. Och lantbruket.
Jämfört med situationen nu.....
För nu är det inte bra.

LRF kommer troligen att satsa på "Klimatsmart jordbruk". En term som de stora agribolagen, Monsanto med flera använder i sina klimataktiviteter.
Medan bondejordbruket, La Via Campesina, använder uttrycket Agroekologi som motpol för att stödja ett bondejordbruk.
Om det klimatsmarta jordbruket får politiskt genomslag, med extrem stordrift och kraftig kemikalieanvändning inklusive GMO-patentodling - så är den svenska landsbygdens framtid allvarligt hotad!
Även om förespråkarna för Klimatsmart jordbruk tror motsatsen!
Det visar attityden hos Musikhjälpen i frågan om jordbruket och klimatet.
För detta lovar inte gott!!

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/10/klimatet-arets-tema-i-musikhjalpen
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/bonder-vill-in-i-musikhjalpens-bur
http://www.ja.se/artikel/49229/de-vill-ha-peter-borring-i-buren.html
http://www.lantbruk.com/lantbruk/musikhjalpen-funderar-pa-borring
http://www.corren.se/musikhjalpen/live-tv-de-fixar-jatteflashmob-8956574.aspx

17 december 2015

Kriser inom mjölken

Enligt rykten så beror nedan beskrivna problem på att ARLA inte FICK sänka priserna för brittiska bönder utan att det skulle ge politiska återverkningar....
Det kan vara en förklaring.
Spännande tider, dock.
http://ja.se/artikel/49241/ledare-konsten-att-lopa-gatlopp.html

Att ytterligare meditera över....
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/05/den-bjorska-utredningen.html

16 december 2015

Så vet du om du är en klimatbov under julen

Nu börjar den verkliga klimatkampanjen....
Klimatbovarnas skuldbeläggning.
Veganernas sista strid...... Miljörörelsens falskhet avslöjat.... Tänkande människors uppgörelse med en bokstavstroende miljöfascism....
Kan kor verkligen vara miljöbovarna?
Eller?

Citat ur GP.:
"Det klassiska svenska julbordet består av ett överflöd av kött. Julskinka, köttbullar, prinskorv och sylta är bara en liten del av de så kallade delikatesser som dukas upp. Kött tillhör klimatvärstingarna bland livsmedel och frossar du i kött så bidrar du också till att öka klimatutsläppen, enligt Naturskyddsföreningen. Men om du tvingas välja mellan köttbullar och julskinka är det bättre att äta skinka".

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2928288-sa-vet-du-om-du-ar-en-klimatbov-under-julen

15 december 2015

14 december 2015

Mänskligt samhälle

När kommer detta till Sverige?
Eller är dessa aktiviteter redan etablerade här i landet?

https://www.activistfacts.com/organizations/136-humane-society-of-the-united-states/

13 december 2015

En "ickenyhet"?

Ibland undrar man.
Diskuteras fel problem?
Lever vi alla i detta land i en bubbla...

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4850

12 december 2015

För den obekantes upplysning

Djurskyddslagen står över allt annat...
Det var Gustav Fridolins åsikt som djurrättsaktivist en gång i hans ungdom.
Och så är det!
Enligt Stockholms länsstyrelse.
Man kör racet även om åklagaren anser något annat......
Och det kan man ju! Det vet vi ju....
Att dela ut Djurförbud, livslångt sådant, kallas inte ett straff enligt den lag som länsstyrelserna använder - utan kallas en "administrativ åtgärd". Som sedan domstolen konfirmerar vid överklagning... (Skenrättegångar)
(Egentligen kan vi skrota hela lagboken, domstolar och alltihop och låta länsstyrelsen döma ut, nej, dela ut djurförbud åt alla som obstruerar... Mot det mesta.. Man kan ju uppfinna andra typer av "förbud", som bilförbud, matförbud... (Avlivning via svält. Det är ju "bara" en "administrativ åtgärd", inget straff...)
Nåväl, vi får väl se hur det går...
Det är ju ändå nära Stockholm, där djurhållning inom lantbruket sedan länge varit ett problem...
För vem vill syssla med sådant när det finns roligare saker i huvudstaden....

Men litet intressant blir det att följa.
Bråket om Molstaberg och vargens ständiga besök, kombinerat med en rigid djurskyddslag med rättsvidriga regler, blir intressant att följa...
Vem drar det längsta strået?

http://ja.se/artikel/49197/molstaberg-forelaggs-att-skydda-djur-med-staket.html
http://www.lantbruk.com/lantbruk/lansstyrelsen-framhardar-i-stangselkrav-pa-molstaberg
http://www.lantbruk.com/lantbruk/foreslog-att-vargvanner-skulle-fa-stangsla

11 december 2015

Det franska regionala valet 2015


I går hölls regionala val i Frankrikes 13 regioner (nyligen bantade från tidigre 22). Den stora segraren blev FN (Front National) som fick drygt 28% av rösterna mot högerkoalitionens 27% och PS (Partie Socialiste) 23%. 

FNs huvudfrågor som avgjorde deras resultat var stopp för massinvandring och utträde ur EU. Partiledaren Marine le Pen, dotter till den kontroversielle grundaren Jean-Marie le Pen, vars radikala åsikter väckte avståndstagande i vida europeiska kretser, har klart definierat vad som erfordras för att meriteras för franskt medborgarskap; « tala franska, äta franskt och och leva franskt » Med « äta franskt » menar hon att offentlig utspisning som t.ex. skolmat skall vara konfessionslös precis som samhället i övrigt.

FN fick egen majoritet i två regioner ; Nord-Pas-de-Calais och Provence-Alpes-Côte-d'Azur, båda känsliga men tunga gränsregioner ( Pas de Calais är t.ex med ca 5 milj. invånare lika stort som Danmark) och flest röster i sex av de 13 regionerna. Totalt fick FN mer än dubbelt så många röster som under förra valet år 2010. I Frankrike väljer man två gånger med en veckas mellanrum såvida inte ett parti får absolut majoritet under första valomgången. 

Att fransoserna är trötta på politikernas retorik som inte levererar det som medborgarna vill ha ; trygghet och säkerhet (som enligt en färsk opinionsundersökning är viktigare än ekonomi och sysselsättning) framgår av det låga röstdeltagandet, lite drygt 50%.  De enda som talar om franska värderingar är FN, så valresultatet var snarare en folkyttring mot ett förstelnat politiskt etablissemang snarare än för  det nationalistiska FN. Man vill helt enkelt ha en förändring och väljer att satsa på ett parti som ger uttryck för det som väljarna tänker.

Det finns nu tre block i fransk politik som satsar på att få makten vid nästa presidentval om 18 månader. Socialistblocket satsar på Hollande som är frankrikes historiskt mest impopuläre president, en « fonctionaire », tjänsteman snarare än en statsman, okapabel att leda världens femte mäktigaste land. 
Högerblocket satsar på Sarkozy, nästan lika impopulär som Hollande men p.g.a. hans arrogans och frivola livsstil, dessutom en « fördetting » med många ouppklarade « affärer » som kostar fransoserna miljoner i domstolsutredningar.

Det tredje blocket ; Front National inger farhågor inför framtiden men framstår som en förnyare av fransk politik med bibehållna franska grundvärderingar och traditioner. Marine le Pen är mycket vältalig utan floskler vilket går hem hos gemene man och hon har nu lagt under sig Nord-Pas-de-Calais. Hennes « nièce », Marion Maréchal le Pen är ung (27), vacker och utstrålar den fraicheur som fransoserna söker i ett föstelnat politiskt system. Hon gestaltar också Jeanne d'Arc, frankrikes största historiska symbol och i valet lade hon uppseendeväckande under sig det rika Provence-Alpes-Côte d'Azur. I båda dessa viktiga regioner fick familjen le Pen drygt 40% av rösterna och vann med hästlängder före sina konkurrenter i vänster och högerblocken.

Den andra valomgången blir nu på söndag och inför den kommer blocken att söka en  koalitionsmodell som hindrar Fns politiska inflytande i de regioner där det väger mellan de olika politiska grupperingarna. Det säkraste kortet för att nå en framgång för detta är att socialisterna avstår från att ställa upp till förmån för högeralliansen som utgör det största hotet mot FN. Detta politiska rävspel kommer att redovisas under veckan före valet, för det är ju så det går till i en demokrati för att väljarna skall kunna bedöma den politiska kartan efter valet.

Ulf F. Bergström
Molitg-les-Bains

10 december 2015

Bondeliv på franska

"If you haven't already seen it or heard of it, Confederation paysanne 
has developped a comic series that explains in a humorous tone, simply 
and educational what is peasant agriculture and its six themes: 
autonomy, distribution, work with nature, local development, product 
quality and transferability of farms. The comic tells the story of the 
experience of Michel's parents that through meeting other farmers of La 
Conf 'attempt to regain control of their production and the meaning of 
their profession. Please share it!
It is available in English, French, Spanish, Italian and Portuguese. 
Links are below"

http://www.enviedepaysans.fr/2015/wp-content/uploads/2015/03/peasant-agriculture-.pdf

9 december 2015

I dåligt sällskap

Man undrar hur miljörörelsen uppfattar tillvaron.
När starka krafter använder sig av "miljöargument" för sina intressen.
Det kanske inte är något problem....
När man får vara med vid de verkliga köttgrytorna.
http://miljo-utveckling.se/sverige-leder-klimatforhandlingarna-paris/

Kommersialiseringen av miljörörelsen är i full gång.
http://www.wbcsd.org/agri-business-leaders-get-climate-smart-at-cop21.aspx

Ett tillägg...
http://ja.se/artikel/49171/19-procent-mindre-energi-per-kilo-mjolk.html

8 december 2015

Funderingar av en investerare

Resonemang om jordbruksmarkens framtida värde...
Inte ett ord om Sverige.
Knappt ens Europa.

http://www.agrimoney.com/feature/its-very-very-hard-to-lose-money-on-farmland--413.html

7 december 2015

Det rör på sig bland GMO-grödorna

Den storskaliga globala agriindustrin står aldrig stilla.
Nedan länk ger en inblick i den dagsaktuella situationen.
Att som svenska politiker tro att det handlar om hälsofrågor och bråka om sådana petitesser visar bara att de har noll koll....

http://www.agweb.com/article/chinas-hunger-to-join-gmo-club-revealed-in-move-to-buy-syngenta-blmg/

6 december 2015

Klimatsmart jordbruk

I efterdyningarna från Parismötet om klimatet kommer vi att få oss till livs en massa information..
Så kallad propaganda. PK -information....

Ett troligt starkt uttryck framöver blir "Klimatsmart jordbruk"!
Uttrycket har redan använts som en möjlighet i debatten i åratal, men har nu blivit etablerat inom agroindustrin som en propagandaterm.
Och kommer troligen att användas av etablerade media och maktstrukturer inom svenskt lantbruk.
http://www.lantbruk.com/lantbruk/thailandsresan-storre-klimatbov-maten-vi-ater

Ett företag på den internationella scenen som snappat termen är Monsanto.
http://monsantoblog.com/2015/09/21/from-nyc-to-paris-the-road-to-a-cooler-planet/

Kan undra hur Miljörörelsen skall tackla detta?
Eller är man redan köpt av sina "motståndare"....?

5 december 2015

Åtal för fårägare

"Vi kan inte tänka oss att den här anmälan kommer att leda till åtal, men vi är ändå oroade över det synnerligen märkliga agerandet och dess signaleffekter. Håller staten på att frånta sig ansvaret och göra bonden till syndabock?"

Citat ur debattartikel i nedan länk....
Visst är bonden alltid syndabock i miljöfrågor!
Hur kan förtroendevalda inom LRF undgått att fatta detta faktum som existerat i minst trettio år...
I olika miljöfrågor.
Och som nu sätter allt på sin spets i klimatfrågan..

Så varghysterin är bara en del i detta.
Att åtal skall väckas är enda möjligheten att kunna ventilera frågan offentligt!
Men vill LRF egentligen ha frågan ventilerad ordentligt?
Vems ärende springer man nu?

http://www.lantbruk.com/debatt/nytt-rekord-i-byrakratisk-oforstaelse
http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.3650153

4 december 2015

LRF och S

En superintressant analys av det aktuella politiska läget missar en historisk realitet, tycker jag....
Den korporativa konstruktionen från 1932.
Det som var så beundrat av de italienska fascisterna...

Kort:
Den borgerliga regeringen ville skapa en jordbrukspolitisk konstruktion i tidens anda.
En bondeorganisation som skulle styra böndernas framtid mot det fokuserade idealet.
Då kunde man inte ha en demokratisk konstruktion med många olika organisationer för det krävdes att det var ett system i tidens anda, en folk, en organisation, en ledare....
Det beslutades i den svenska Riksdagen den 10 juni 1932!
En organisation fick politiskt monopol på jordbrukspolitiska frågor!

Socialdemokratin reagerade först hårt mot detta, men insåg att borgarna hade målat in sig i ett hörne.
Så man utnyttjade detta till att gynna LO som fick samma politiska status!!

LRF, som blev resultatet av denna politiska process, förlorade sitt lagligt beslutade politiska monopol vid avregleringen 1990....
60 år efter den infördes.
Parallellen till den historiska beskrivningen av socialdemokratins utveckling är uppenbar.
Kopplingen mellan socialdemokratin/ funktionssocialismen och LRF är uppenbar.
Fallet utför är också uppenbart.
Men är det uppenbart för de bönder som är medlemmar i LRF?

http://ledarsidorna.se/2015/12/vilsen-i-pannkakan/

3 december 2015

För den som missat detta

http://ja.se/artikel/49106/arla-vd-kommenterar-debattartikeln.html

Fortsättning följer....
Kanske.

Historien upprepar sig

Effekten av att landsbygdens befolkning är i minoritet börjar visa sig.
Det är så här över hela planeten.
Hur kommer det att sluta?
För några historiska erfarenheter i större skala - finns inte!

Rent instinktivt känns det som början på början på slutet för civilisationen.....
Åtminstone för svensk del.

"Att länsstyrelsens tjänstemän och landshövdingen Chris Heister som är ytterst ansvarig, är så tomma på förstånd är ofattbart.

Ska en hundägare som är ute och motionerar sin hund i koppel bli polisanmäld för djurskyddsbrott om vargen anfaller hunden. Svaret kanske blir att hundägaren inte får motionera sin hund.

Vi har politiker i riksdagen som skapat matlandet Sverige. Vi ska ha en livsmedelsstrategi som innebär att vi ska producera mera.

Men hur ska det gå till när Stockholms politiker och rättsväsendet ska dränka Mälardalen och länsstyrelsen vill ha bort de naturliga betesdjuren, som håller landskapet öppet, till förmån för vargen?

Håller Sveriges myndigheter på att bli komplett galna?"

http://lt.se/asikter/debatt/1.3308354-historien-upprepar-sig

2 december 2015

WEBINAR: The Experience of Farmers in the Meat ChainInstitute for Agriculture and Trade Policy Events

Contracted Lives: The Experience of Farmers in the Meat Chain in Brazil, India and the U.S.

Thursday, December 3, 2015
9:00 CST / 10:00 EST / 16:00 CET
Webinar

Register now
In recent months, the meat industry has been getting a lot of attention: restaurants have said they will phase out eggs from farms that cage birds; major meat companies and retailers have said that they will phase out the use of "antibiotics for human use. But little attention is paid to people who work in the meat industry. As fewer companies become ever more powerful in the global meat market, there is an urgent need to scrutinize their practices from "farm to fork," not only because of animal welfare, environmental pollution and public health, but also because of how farmers and workers (and ultimately the consumers) are treated.
This webinar will focus on contracted farmers and present newly released information from Brazil and experiences of contract poultry farmers in India and compare these conditions with practices in the United States, showing the links between these realities and challenging us to build a common struggle.

Presenters

Carlos Julias Barros, Executive Secretary and Research Coordinator, Reporter Brasil
Reporter Brasil was founded in 2001 by journalists, social scientists and educators. Its mission is to identify and publicize situations that hurt workers' rights and cause environmental damage in Brazil and is aimed at mobilizing political, social and economic leaders to build a more just, egalitarian and democratic society that respects human rights. Because of this work, it has become one of the most important organizations involved in combating modern-day slavery and human trafficking in the country.

Chris Leonard, Investigative Journalist
Chris Leonard is the author of The Meat Racket: The Secret Takeover of America's Food Business and former national business reporter for the Associated Press. In the Meat Racket, Leonard "delivers the first-ever account of how a handful of companies have seized the nation's meat supply. He shows how they built a system that puts farmers on the edge of bankruptcy, charges high prices to consumers, and returns the industry to the shape it had in the 1900s before the meat monopolists were broken up.

Scott Marlow, Executive Director, RAFI
Scott Marlow previously directed the Rural Advancement Foundation International-USA's (RAFI) Farm Sustainability Program, providing in-depth financial counseling to farmers in crisis, education on disaster assistance programs and access to credit, and addressing the needs of mid-scale farmers seeking to increase the sustainability of their farms by transitioning to higher-value specialty markets.

RAFI's mission is to cultivate markets, policies and communities that sustain thriving, socially just and environmentally sound family farms. RAFI works nationally and internationally, focusing on North Carolina and the southeastern United States.

Dr. Sagari R. Ramdas, Veterinary scientist
Dr. Ramdas is a member of the Food Sovereignty Alliance, India, and is learning to be an agro-ecological food farmer. The Food Sovereignty Alliance is a solidarity platform of adivasi, dalit, pastoralist, peasant social movements and co-producers towards a common vision of food sovereignty in defense of our sovereign rights to food and the rights of mother earth. She is a founding member and former director of Anthra, an organization of women veterinary scientists working on issues of livestock development and sustainable natural resource use.

Register now
IATP works locally and globally at the intersection of policy and practice to ensure fair and sustainable food, farm and trade systems. IATP has offices in Minneapolis, Minnesota, and Washington
iatp.org
Institute for Agriculture and Trade Policy


1 december 2015

Tveksamheter om klimatet

I ett tidigare inlägg om klimat- och koldioxidfrågan så undrade jag hur logiken fungerar.
http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/11/statistik-logn-och-forbannad-logn.html

Men med nedan artikel i Land så klarnar det...
Man behöver en syndabock och så länge världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter fortsätter utför finns det ingen anledning att avstå från att använda jordbruket som syndabock.
På så sätt så "exporterar" man svenska eventuella problem...

http://www.lantbruk.com/lantbruk/ett-parisavtal-staller-nya-klimatkrav-pa-jordbruket