29 december 2015

Grönvaskning

Jag blev tipsad om en blogg som dykt upp på nätet nyligen.
En giftig lantbruksblogg med flera dimensioner.
Uppenbart en lantbrukare med insikt i branschen!

I ett inlägg påpekar han hur Lantmännen kör med en variant av "greenwashing".
Jag måste erkänna att jag inte uppfattat just detta så tydligt som bloggaren, men jag har inte riktigt samma infallsvinkel i lantbruket som "Den fixerade suggan" som bloggen heter.

Men inlägget faller in i det gemensamma mönstret om lantbrukets, eller det gemensamma jordbrukets och landsbygdens situation i det mest "grönvaskade" ämnet av allt - klimatköret - där alla nu letar syndabockar och en av de främsta syndabockarna är (sedan gammalt) just svenskt jordbruk.

Lantmännen har möjligen insett detta och kör en defensiv strid med "grönvaskning" av sin marknadsföring så gott det går. Bloggaren, "Den fixerade suggan", beskriver dock sanningen.
Att skylla på de inkompetenta bönderna, som "suggan" inser att Lantmännen gör, det sväljer inte "suggan" utan påpekar att Lantmännen på detta sätt ställer in sig i kören och pekar ut lantbruket som ett "klimathot"!

http://fixeradesuggan.blogspot.se/2015/12/lantmannen-tvattar-gront.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar