26 december 2015

WTO och ROPPA

Kopplingen mellan europeisk jordbrukspolitik och andra delar av världens ekonomi och samhällsutveckling är ett ständigt trätoämne i WTO-förhandlingarna.
Resultatet av det senaste mötet i WTO, som enbart blev några korta notiser i media, kan ha enorm inverkan på framtidens Europa. Och även Sverige.

I nedan information från ROPPA, den västafrikanska samarbetsorganisationen kopplad till La Via Campesina och Food Sovereignty, så beskrivs problemet ur afrikansk vinkel.
Det mest uppenbara är den demografiska utvecklingen som skiljer Västafrika från övriga världen.
Och vad det innebär sett ur ett jordbrukarperspektiv.
http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Roppa-booklet_of_5_WTO_rules_to_change_for_food_sovereignty.pdf

Ett aktuellt problem i Polen vill man lösa med metoder som nu alltså inte längre skall användas.
Vad gör då producenterna, bönderna, om samhället inte alls ställer upp i ett samarbete?
För Food Sovereignty är det ju inte som den jordbrukspolitiska utvecklingen i EU går mot....
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4861

Och sett ur svensk press vinkel.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ge-frihandeln-en-ny-chans/

Vad blir resultatet av denna process?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar