1 januari 2016

Aktuellt från Ukraina

Det ser ut som Euromajdan på bilderna. Massor med blågula flaggor och beslutsamma aktivister som blockerar trafik. Men den här gången är det inte för att Ukraina ska ansluta sig till EU och väst utan sociala protester mot att ukrainska riksdagen har beslutat om ett nytt system för MOMS återbetalning vid export av jordbruksprodukter. Små och medelstora jordbrukare och deras kooperativ anser att den nya ordningen med två register för momsen kommer att favorisera korruption och jordbrukets storföretag. De litar inte på den återbetalning av moms vid export som de har rätt till heller kommer att utbetalas eftersom inte tillräckliga medel är avsatta för detta i budgeten medan storföretagen kan gå bakvägar. Samtidigt närmare fördubblas skatten på mark och bevattning.

Det finns 7 miljoner bönder i Ukraina vilket gör dem till Europas största bondeklass, i hela EU med tio gånger fler invånare än Ukraina finns sammanlagt 12 miljoner bönder. De ukrainska bönderna är nu oroade inte bara för sin egen del utan också för landsbygdens alla byar, det som anses av många vara hjärtat av Ukraina och som dessutom står för 30 procent av exportinkomsterna och stor del av jobben.

Alla familjejordbruk i Europa står nu i dallring när den nyliberala politiken för fullt ska drivas igenom med hjälp av TTIP, IMF eller EU ekonomiska modell för att stärka centrum och göra periferin till billig råvaruleverantör. Bakom ändringarna i Ukraina ligger krav från IMF som kanske kunde ha utformats annorlunda om nu inte landets makthavare drömmar om att lämna ut den svarta jorden till amerikanska storföretagen, något nuvarande presidenten när han var ekonomiminister åt den med våld bortmotade förre presidenten Janukovitsj kan sägas gav uttryck för 2013. Jordbruket var framtiden för Ukraina menade han då och nu verkställs det i rasande takt genom avindustrialisering av högteknologiska industrin som ofta var kopplad till Ryssland med ett ras i handeln på ett år med 58 procent och ras i handeln med EU på 35 procent. Det finns inte mycket kvar annat än jordbruk att leva på vilket IMF motiverat sina miljardlån med med amerikanska storföretag som Monsanto och Dupont i startgroparna för att ta över den svarta jorden. 
Då amerikanska jordbruksenheter idag är tio gånger större i genomsnitt än EU:s innebär ett fullskaligt agroindustriellt övertagande enligt amerikansk modell av den svarta jorden med hjälp av IMF pengar npgot som kan bli en social katastrof inte bara för Ukrainas landsbygd utan också för hela EU:s landsbygd. Det finns därför anledning att stödja den ukrainska bönderna i deras kamp mot vad de ser som en modell där storföretag inom jordbruket kan få större makt genom korruption och små och medelstora bönder slås ut så att jord frigörs för global spekulation.

Tord Björk
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar