3 januari 2016

Att fundera på

Citat:
"Att kunna tjäna pengar på pengar, dvs ränta, är själva förutsättningen för kapitalism. De samhällen som byggde på jordbruksekonomi utvecklade under årtusenden ett kategoriskt motstånd mot ränta som till och med fick religiöst uttryck i ett starkt fördömande. "Ocker ansågs vara en dödlig synd" vilket ledde till evig död, en plats i helvetet. För en jordbruksekonomi var det också vad den verkligen var, ett dödligt hot på grund av jordbruksekonomins relativt sett ringa överskott. I både judisk och kristen teologi förespråkas därför skuldavskrivning vart 50:de år, för att förhindra att ekonomin ödeläggs genom att bönderna drivs från sina jordar."
Slut citat.

http://klyvnadenstid.se/2015/12/jak-ett-avsked/

1 kommentar:

  1. Nja,
    Det finns nog fler definitioner på vad som är kapitalism, sen är ju frågan vilken som är den rätta.
    Angående ränta är det nog ganska viktigt att förstå vad inflation är och den skada som den gör för de som inte har tillgång till de nytryckta pengarna först.
    Monetär inflation är inget annat än en gigantisk omfördelning av resurser till de som befinner sig närmast sedelpressen.

    SvaraRadera