10 april 2013

Att bygga på åkermark

Diskussioner om att bygga på åkermark har blommat upp då och då.
Alltid har debatten slutat med att byggandet startat och åkermarken blivit
byggnader och asfalterad.
Men ibland så blommar det opp igen som här:

Dock är svensk politik väldigt internationell, ty att bygga på 
åkermark är vanligt överallt.
Sveriges bästa åkermark finns knappt längre, det var Lundaslätten.
Nu är det bara hus, hus, hus och vägar...

Så samma feltänk finns överallt och synligörs på olika sätt...
Mårkligt nog anses alltså EU:s jordbrukspolitik vara FÖR ett bevarande av odlingsmarken, vilket också anses unikt i världen.
Men inom EU har Sveriges politiker en mer internationell inställning, där skyddet av odlingsmarken INTE ingår!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar